Apr 11

Odborný workshop k príprave stratégie ľudských práv v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien

Dňa 23. apríla 2014 sa v priestoroch MPSVR (zasadačka č. 117 na 1.poschodí) uskutoční odborný workshop k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Workshop bude k téme stratégie Rodová rovnosť a ľudské práva žien. Program workshopu: 9.00 – 9.15  Registrácia 9.15 -  11.00 Odborné prezentácie: Rodová rovnosť – východiská a pojmy. Doc. PhDr. …

Čítať viac »

Apr 03

Cena Woman of Courage pre Oľgu Pietruchovú

cena_USA

Dlhoročná ľudskoprávna aktivistka a riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR si cenu odniesla za „odvážnu snahu dodržiavať a propagovať práva všetkých ľudí nezávisle od rodu, rodovej identity a sexuálnej orientácie“. „Beriem to ako ocenenie práce všetkých tých žien a mužov, ktorí sa zasadzujú za presadzovanie rodovej rovnosti, za …

Čítať viac »

Mar 13

Europarlament odmietol správu o rodovej rovnosti

Nelegislatívna správa o rodovej rovnosti neprešla vďaka 9 hlasom. Europoslanci v nej videli ideológiu. Správa portugalskej socialistickej europoslankyne Inês Cristiny Zuberovej riešila postavenie žien v kontexte hospodárskej krízy a úporných politík vyžadovaných európskymi inštitúciami. Konštatovala, že ohrozenie chudobou sa žien týka viac a to ajv prípade, že pracujú, ešte viac ak sa starajú o deti. V tomto kontexte je propagovaná snaha …

Čítať viac »

Mar 06

Prieskum Agentúry EÚ pre základné práva o násilí na ženách

Každá tretia žena z Európskej únie bola obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia aspoň raz vo svojom živote po dosiahnutí veku 15 rokov. Vyplýva to zo štúdie Agentúry Európskej únie pre základné práva so sídlom vo Viedni, ktorú zverejnili v stredu. V ankete oslovili 42-tisíc žien v 28 členských štátoch Európskej únie. Boli vo vekovej skupine 18 až 74 rokov. Tento prieskum zameraný na …

Čítať viac »

Feb 14

V-Day: Miliarda ľudí proti násiliu na ženách

Už tradične sa na Valentína konajú celosvetové akcie na ukončenie násilia na ženách. Kampaň Obe Bilion Raising for Justice aj tento rok pripomína na celom svete, že spravodlivosť a nenásilie stále nie je zaručebné právo pre všetky ženy. Poslaním dňa V-Day je požiadavka prestať s násilím páchaným na ženách. Deň sv. Valentína bude V-Day dovtedy, kým sa …

Čítať viac »

Feb 10

Zasadnutie pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre gender mainstreaming

HLG

Zasadnutie pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre gender mainstreaming sa konalo v kongresovom centre Zappeion  v Aténach dňa 6-7 2 2014. Stretnutie, ktoré sa konalo v rámci gréckeho predsedníctva v Rade EÚ, sa zúčastnili zástupcoviaúkyne štátnych orgánov zodpovedných za rovnosť žien a mužov v 28 členských štátoch, úradníci/čky Európskej komisie, sekretariátu Rady a Európskeho inštitútu pre rodovú …

Čítať viac »

Feb 10

Stanovisko z EK k prekladu termínu “gender equality”

Server postoy.sk, ako aj kritici rodovej rovnosti, odmietajú používanie termínu “rodová rovnosť” a s ním spojených pojmov. Pre objektívne vyjasnenie situácie sme si vyžiadali stanovisko z Európskej komisie, ktoré prikladáme v plnom znení:

Jan 23

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí – výzva do súťaže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky organizuje už dvanásty ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Ako priorita pre tento ročník bola v oblasti rodovej rovnosti zvolená téma zastúpenia žien v manažmente a v oblasti podpory rodiny téma zosúladenia rodinného a pracovného života. Ministerstvo považuje za potrebné a dôležité nielen oceniť zamestnávateľov, ale aj informovať verejnosť o príkladoch dobrej …

Čítať viac »

Jan 22

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Termín zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť bude dňa 30. januára 2014 v čase od 13.00 hod. (v  zasadacej miestnosti MPSVR SR č. 117, Špitálska 4, 1. posch.). Prítomnosť verejnosti na zasadnutí je možná do naplnenia kapacity zasadacej miestnosti. Upozornenie: na základe avizovaného záujmu verejnosti je kapacita sály naplnená a nevieme garantovať ďalšiu účasť verejnosti na zasadnutí.

Dec 19

Zo zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Pod vedením svojho predsedu, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa dnes na Úrade vlády SR zišla Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Na úvod si jej členovia vypočuli a schválili návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – …

Čítať viac »

Dec 18

Vyhlásenie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k výsledku volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť víta prijatie Odporúčania Rady EÚ o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch (pozn.1) a záverov Rady EÚ o boji proti trestným činom z nenávisti v Európskej únii ( pozn.2) na jej rokovaní 5. a 6. decembra 2013. Odporúča Vláde SR bezodkladne realizovať tieto odporúčania. Rada …

Čítať viac »

Dec 18

NAP pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách schválený vládou

Ministerstvo PSVR predložilo návrh Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách, ktorého cieľom je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku. Plán obsahuje konkrétne návrhy ako je príprava zákona o domácom násilí a násilí na ženách, vytvorenie koordinačno-metodického centra ale i podpora služieb, vzdelávanie a osveta v tejto oblasti. Aj keď riešenie problematiky násilia na ženách je beh na …

Čítať viac »

Dec 12

Úspešné rómske ženy diskutovali na ministerstve

Na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ukončila púť výstava mapujúca osudy významných a úspešných rómskych žien. Vyústením projektu „Úspešné rómske ženy“ bola záverečná diskusia s jeho hlavnými aktérkami.

Dec 10

Porubänová: Ľudské práva je potrebné stále obhajovať

PRAVDA / Ak sa ľudské práva nestanú súčasťou všeobecného vzdelania, budeme neustále konfrontovaní s pokusmi nahrádzať ich ideologickými a náboženskými dogmami, povedala pre Pravdu sociologička Silvia Porubänová. Viac tu

Dec 10

Ženy na Slovensku zarobia o pätinu menej ako muži

SME / BRUSEL. Priemerný rozdiel medzi ženskou a mužskou hodinovou mzdou v celej Európskej únii (EÚ) je 16,2 percenta. O toľko menej zarobia ženy v porovnaní so svojimi mužskými kolegami, uvádza sa v dnes zverejnenej správe Európskej komisie (EK). V prepočítaní na kalendárne dni vychádza, že ženy oproti mužom robia 59 dní zadarmo. Viac tu

Dec 04

Predseda vlády: Rodová rovnosť na Slovensku nemá byť len na papieri, ale aj skutočne efektívne uplatňovaná

Hoci na Slovensku stále pretrvávajú rodové nerovnosti, za ostatné obdobie je viditeľný pokrok v oblasti rovnosti žien a mužov. Premiér Robert Fico verí, že postupne bude rásť aj podiel žien vo vláde či v Národnej rade SR.„Československo patrilo k prvým európskym krajinám, v ktorých ženy získali volebné právo. Bolo to už v roku 1919,“ povedal predseda vlády SR Robert Fico na …

Čítať viac »

Nov 29

Národná konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

Národná konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv   POD ZÁŠTITOU PODPREDSEDU VLÁDY A MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY  MIROSLAVA LAJČÁKA   6. DECEMBER 2013  BRATISLAVA      P r o g r a m: 09:00 – 09:30 Hotel Bôrik – registrácia  09:30 – 11:00  Otváracie príhovory   Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej …

Čítať viac »

Nov 25

Medzinárodný deň proti násiliu na ženách a 16 dní aktivizmu

Deň 25. november bol v roku 1999 vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanom na ženách. V rámci medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanom na ženách odštartovala na Slovensku už tradične  kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách. Cieľom je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií …

Čítať viac »

Nov 21

Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019

Aktuálnu verziu materiálu po medzirezortnom pripomienkovom konaní a schválení v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť nájdete tu

Nov 21

Rozbíjanie „skleného stropu“ v Európe: Európsky parlament podporil návrh Komisie o ženách vo vrcholových orgánoch

  Európsky parlament dnes podporil prevažnou väčšinou hlasov (459 pre, 148 proti a 81 sa hlasovania zdržalo) právny akt, ktorý Európska komisia navrhla s cieľom zlepšiť vyváženosť zastúpenia žien a mužov vo vrcholových orgánoch európskych spoločností. Táto výrazná podpora zo strany poslancov Európskeho parlamentu znamená, že návrh Komisie bol schválený jedným z dvoch spoluzákonodarcov Európskej …

Čítať viac »

Nov 21

Zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

V stredu 20. novembra 2013 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave uskutočnilo jedenáste zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, na ktorom boli prerokované materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, Národný akčný plán na …

Čítať viac »

Nov 21

Európsky parlament navrhol, aby ženy tvorili 40 percent vedenia veľkých firiem

PRAVDA / Podiel žien vo vedení firiem určí zákon. Táto myšlienka, ktorá vznikla v Bruseli, je o krok bližšie k zavedeniu do života. Európsky parlament včera v prvom čítaní schválil návrh smernice, ktorá by mala ženám otvoriť dvere do dozorných a správnych rád. Podľa návrhu smernice by firmy kótované na burze mali mať do roku …

Čítať viac »

Nov 19

Koľko žien zvolili v župných voľbách

SME / Žien ponúkli strany málo, uspeli tak ako muži. V roku 2009 bolo v župách 63 poslankýň. Po štyroch rokoch pribudla jediná.  Ak niekto vo voľbách znevýhodňuje ženy, nie sú to voliči, ale strany. Naznačujú to nedávne výsledky župných volieb, v ktorých ženy obsadili 64 zo 408 poslaneckých mandátov. Viac tu: http://www.sme.sk/c/7010309/kolko-zien-zvolili-v-zupnych-volbach-graf.html  

Nov 18

Nemecko zavedie kvóty pre ženy vo vedení firiem

Nemecké firmy majú mať od roku 2016 povinnosť obsadiť tretinu miest vo svojich správnych radách ženami. Kresťanskí demokrati nemeckej kancelárky Angely Merkelovej sa dohodli s opozičnými sociálnymi demokratmi na zavedení kvót pre zastúpenie žien v správnych radách firiem. Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/7009903/nemecko-zavedie-kvoty-pre-zeny-vo-vedeni-firiem.html#ixzz2l2R9LXkS

Nov 05

Chlapec či dievča…alebo niečo medzi?

Blog SME / Od 1.11.2013 vstúpil v Nemecku do platnosti zákon o možnosti neurčenia pohlavia novonarodeného dieťaťa v prípade ak ide o intersexuála – čiže človeka,ktorého pohlavie nie je možno označiť ako jednoznačne mužské alebo ženské. Tento zákon vyvolal veľa dohadov a diskusií ohľadne intersexuality ako takej. Mnohí o niečom takom v živote nepočuli a …

Čítať viac »

Staršie príspevky «