Zasadnutia výboru

Zasadnutie 13.10.2015

P O Z V Á N K A na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,  ktoré sa uskutoční dňa 13. októbra 2015 13.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4 v Bratislave   Návrh programu: 1.    Otvorenie a kontrola plnenia uznesení 2.    Informácia o …

Ísť na stránku »

Zasadnutie 13.6.2016

P O Z V Á N K A na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,  ktoré sa uskutoční dňa 13. júna 2016 13.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4 v Bratislave   Návrh programu:  1. Otvorenie 2. Kontrola uznesení 3. Informácia o zasadnutiach …

Ísť na stránku »

Zasadnutie 3.6.2015

P O Z V Á N K A na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,  ktoré sa uskutoční dňa 3. júna 2015 13.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4 v Bratislave   Návrh programu: Otvorenie Kontrola uznesení Informácia zo zasadnutia Rady vlády SR …

Ísť na stránku »

VRR 012

Zasadnutie 2.10.2014

P O Z V Á N K A   na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,  ktoré sa uskutoční dňa 2. októbra o 12.30 hod. v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  Špitálska 4 v Bratislave   Návrh programu: Otvorenie Kontrola uznesení Informácia o zasadnutiach rady vlády a stave …

Ísť na stránku »

Zasadnutie 20.5.2014

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť 20. mája 2014 Program a materiály: Pozvánka Bod 3 – Informácie zo zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a o príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR Bod 4 – Prezentácia materiálu k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR k téme rodová rovnosť a práva žien …

Ísť na stránku »

Zasadnutie 30.1.2014

P O Z V Á N K A   na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,  ktoré sa uskutoční dňa 30. januára 2014 o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  Špitálska 4 v Bratislave   Návrh programu: Otvorenie - overenie uznášaniaschopnosti a schválenie programu Kontrola uznesení Informácia …

Ísť na stránku »

Zasadnutie 21.10.2013

P O Z V Á N K A na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,  ktoré sa uskutoční dňa 21. októbra 2013 o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4 v Bratislave   Návrh programu: Návrh programu: 1.      Otvorenie - overenie uznášaniaschopnosti a schválenie programu 2.      …

Ísť na stránku »

Zasadnutie 21.5.2013

P O Z V Á N K A   na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť  ktoré sa uskutoční 21.mája 2013 o 15.30 hod v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  Špitálska 4 v Bratislave     Návrh programu zasadnutia   Otvorenie - overenie uznášania schopnosti a schválenie programu …

Ísť na stránku »

Zasadnutie 28.1.2013

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť  28. januára 2013 o 13.00 hod v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  Špitálska 4 v Bratislave.    Programu zasadnutia     otvorenie - overenie uznášania schopnosti a schválenie programu kontrola uznesení – tajomníčka výboru O.Pietruchová informácia o globálnej kampani UN Women proti …

Ísť na stránku »

vybor

Zasadnutie 25.9.2012

Program zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,  ktoré sa uskutoční 25. septembra 2012  o 10.00 hod v kongresovej miestnosti (bývalá jedáleň) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4 v Bratislave Návrh programu: otvorenie informácia o zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (obal, návrh uznesenia) …

Ísť na stránku »

Zasadnutie 17.2.2012

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť   17. februára 2012 o 11,00 hod., zasadacia miestnosť č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR   Návrh programu: 1.    Otvorenie 2.     Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť  3.     Kontrola plnenia uznesení 4.     Informácia o zasadnutí …

Ísť na stránku »

Zasadnutie 1.12.2011 (pokračovanie)

Zasadnutie výboru pre rodovú rovnosť 1.12.2011 o 11.00 hod na MPSVaR, zasadacia miestnosť 117   Návrh programu:   Otvorenie Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť  Návrh na uznesenie k podmienkam rokovania výboru Návrh zamerania činnosti pracovných skupín (informácie budú prezentované vedúcimi pracovných skupín) Výročná správa Horizontálnej priority rovnosť príležitostí za rok 2010 (zhrnutie, …

Ísť na stránku »

Zasadnutie 10.11.2011

Zasadnutie výboru pre rodovú rovnosť 10.11.2011 o 11.00 hod na MPSVaR, zasadacia miestnosť 117 Návrh programu v znení z 7.11.2011 s doplnenými bodmi a materiálmi na rokovanie: 1. Otvorenie 2. Prerokovanie a schválenie programu zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť  3. Informácia o zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť z 27. 9. 2011 a 10.10.2011 4. Návrh …

Ísť na stránku »

Zasadnutie 23.09.2011

Program   Otvorenie Prerokovanie a schválenie návrhu Rokovacieho poriadku Výboru pre rodovú rovnosť Voľba podpredsedu/podpredsedníčky Výboru pre rodovú rovnosť Voľba delegáta/delegátky do Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania Návrh na zmenu štatútu – prerokovanie Dodatku č. 1 k štatútu   Návrh plánu činnosti Výboru pre rodovú rovnosť Návrh na …

Ísť na stránku »