Vytlačiť Stránka

O nás

Predchádzanie a znižovanie násilia na ženách a domáceho násilia je jednou z hlavných priorít ochrany a podpory ľudských práv.Poslaním Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) je preto v súlade s Národným akčným plánom na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014-2019vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre danú oblasť. KMC je vytvorené v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny v rámci rovnomenného propjektu, podporeného Úradom vlády z Nórskeho finančného mechanizmu, program SK09 Rodovo podmienené a domáce násilie.

Aktivity KMC >

Naša ponúka informácie o zákonoch a strategických rámcoch, ako i aktivitách KMC a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pre celú škálu profesií poskytuje stránka základné odporúčania pre prácu so ženami zažívajúcimi partnerské násilie.

Odporúčania pre prácu so ženami >

Pre ženy (lebo iné obete domáceho násilia),ktoré hľadajú pomoc, poskytuje základné poradenstvo a prehľad organizáciíposkytujúcich služby ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch resp. domáce násilie, prípadne iné formy násilia.

Poradenské a ubytovacie služby pre obete domáceho násilia >

Súčasťou KMC je aj národná bezplatná non-stop  linka pre ženy zažívajúce násilie.

Aktuality

Permanent link to this article: http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/

ole

Domáce násilie: musíme prekonať svoju nevôľu pýtať sa

Rozhovor s nórskym výskumníkom Ole Kristian Hjemdalom k výskumoch o násilní na ženách. V našich výskumoch sme zistili, že keď sa pozrieme na všetky typy fyzického partnerského násilia, tie závažné aj tie menej závažné, približne 17 percent ľudí zažilo nejakú formu násilia od svojho partnera. Tieto nezávažné formy násilia sú veľmi bežné, a väčšinou sú výsledkom konfliktov a hádok, …

Viac informácií tu

ta3

Pozrime sa na to…

Záznam diskusie Pozrime sa na to… na tému “Riešenie domáceho násilia” z 4.10.2016 23:26, televízia TA3. Hostia: Oľga Pietruchová, odb. rodovej rovnosti ministerstva práce, Marica Pirošíková, zástupkyňa SR pred ESĽP, Janka Šípošová, zakladateľka OZ Pomoc obetiam násilia, Marcela Dobešová, predsedníčka OZ Fórum života.

Viac informácií tu

help1

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je súčasťou KMC

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie sa od 1.7.2016 stala súčasťou projektu Koordinačno-metodické  centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie a je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie.  Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grantom vo výške 2 000 000 eur. …

Viac informácií tu

TA31

Prečo sú týrané ženy týrané

Rozhovory cez polnoc: Prečo sú týrané ženy týrané, 18.6.2016 v televízii TA3. Hostia: Adriana Havašová, psychologička a výkonná riaditeľka Centra Nádej, Barbora Bujarová, právnička a hlavná manažérka KMC, Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť.  

Viac informácií tu

Linka

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – videospot v posunkovej reči

Videospot v posunkovej reči o Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie (tel.: 0800 212 212). Linka je bezplatná a v nonstop prevádzke. Poradenstvo Vám poskytnú vyškolené pracovníčky – psychologičky. NLPŽ bola zriadená v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, tento projekt sa realizoval vďaka podpore z ESF v rámci Operačného programu Zamestnanosť …

Viac informácií tu

gbv2

Dokument Programy pre páchateľov násilia na ženách (2016)

S cieľom eliminovať násilie páchané na ženách zaviedla Aliancia žien Slovenska aj intervenčné programy pre ich páchateľov. O účele, význame, efektivite a dopade intervenčných programov pre páchateľov hovorí dokument, v ktorom je uvedený aj rozhovor s ich garantom Mgr. Róbertom Vavrom. Dovoľujeme si Vás tak pozvať na film z dielne Aliancie žien Slovenska, ktorý je dostupný …

Viac informácií tu

gbv12

Nie znamená nie. Jediné slovo bude môcť vymedziť znásilnenie

Nemecké aktivistky bojujú za sprísnenie zákona, ktorý hovorí o tom, čo je a čo nie je znásilnením.  Doteraz to totiž bolo inak. Stále platný paragraf 177 trestného zákona vymedzuje znásilnenie ako akt nútenia druhého prijať alebo vykonať pohlavný akt za použitia násilia, pri hrozbe bezprostredného ohrozenia či využitia situácie, v ktorej je obeť páchateľovi vydaná …

Viac informácií tu

justice_UK

Nová legislatíva na ochranu obetí domáceho násilia

Významným krokom v ochrane obetí domáceho násilia je novelizácia niektorých zákonov, ktoré sú výsledkom spolupráce rezortu práce s rezortom vnútra a spravodlivosti. Neovelizácie zákonov boli schválené NR SR dňa 13. novebra 2015 a sú účinné od 1. januára 2016. V Trestnom zákone v prípade týrania blízkej a zverenej osoby bol zavedený princíp trestnoprávnej zodpovednosti priestupkovej …

Viac informácií tu