Vytlačiť Stránka

O nás

Predchádzanie a znižovanie násilia na ženách a domáceho násilia je jednou z hlavných priorít ochrany a podpory ľudských práv.Poslaním Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) je preto v súlade s Národným akčným plánom na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014-2019vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre danú oblasť. KMC je vytvorené v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny v rámci rovnomenného propjektu, podporeného Úradom vlády z Nórskeho finančného mechanizmu, program SK09 Rodovo podmienené a domáce násilie.

Aktivity KMC >

Naša ponúka informácie o zákonoch a strategických rámcoch, ako i aktivitách KMC a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pre celú škálu profesií poskytuje stránka základné odporúčania pre prácu so ženami zažívajúcimi partnerské násilie.

Odporúčania pre prácu so ženami >

Pre ženy (lebo iné obete domáceho násilia),ktoré hľadajú pomoc, poskytuje základné poradenstvo a prehľad organizáciíposkytujúcich služby ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch resp. domáce násilie, prípadne iné formy násilia.

Poradenské a ubytovacie služby pre obete domáceho násilia >

Súčasťou KMC je aj národná bezplatná non-stop  linka pre ženy zažívajúce násilie.

Aktuality

Permanent link to this article: http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/

16_days_logo-150x150

Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti …

Viac informácií tu

gbv

Týrané ženy bojujú s predsudkami: mnohí im neveria

Prečo treba nastoliť presné pravidlá komunikácie so ženami, ktoré zažívajú násilie? Ženy sa po oznámení násilia obávajú najmä už spomínaného obviňovania z klamstva, majú strach z násilníka, ale aj zo samotného vyšetrovania a prieťahov. „Veľmi dlho trvá, kým je násilný muž vykázaný z obydlia a je mu zamedzený prístup k žene, kým súd prijme nejaké opatrenia, nehovoriac …

Viac informácií tu

echrpct

Možnosti využívania rozhodovacej praxe ESĽP v prípadoch násilia na ženách a domáceho násilia

P O Z V Á N K A Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie  Vás pozýva na prednášku spojenú s diskusiou:  Možnosti využívania rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva v prípadoch násilia na ženách a domáceho násilia   Termín konania:        18.11. 2016, od 13.00 do 16.00 hod. Miesto konania:         Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6, 812 41 …

Viac informácií tu

ole

Domáce násilie: musíme prekonať svoju nevôľu pýtať sa

Rozhovor s nórskym výskumníkom Ole Kristian Hjemdalom k výskumoch o násilní na ženách. V našich výskumoch sme zistili, že keď sa pozrieme na všetky typy fyzického partnerského násilia, tie závažné aj tie menej závažné, približne 17 percent ľudí zažilo nejakú formu násilia od svojho partnera. Tieto nezávažné formy násilia sú veľmi bežné, a väčšinou sú výsledkom konfliktov a hádok, …

Viac informácií tu

ta3

Pozrime sa na to…

Záznam diskusie Pozrime sa na to… na tému “Riešenie domáceho násilia” z 4.10.2016 23:26, televízia TA3. Hostia: Oľga Pietruchová, odb. rodovej rovnosti ministerstva práce, Marica Pirošíková, zástupkyňa SR pred ESĽP, Janka Šípošová, zakladateľka OZ Pomoc obetiam násilia, Marcela Dobešová, predsedníčka OZ Fórum života.

Viac informácií tu

help1

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je súčasťou KMC

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie sa od 1.7.2016 stala súčasťou projektu Koordinačno-metodické  centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie a je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie.  Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grantom vo výške 2 000 000 eur. …

Viac informácií tu

TA31

Prečo sú týrané ženy týrané

Rozhovory cez polnoc: Prečo sú týrané ženy týrané, 18.6.2016 v televízii TA3. Hostia: Adriana Havašová, psychologička a výkonná riaditeľka Centra Nádej, Barbora Bujarová, právnička a hlavná manažérka KMC, Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť.  

Viac informácií tu

Linka

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – videospot v posunkovej reči

Videospot v posunkovej reči o Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie (tel.: 0800 212 212). Linka je bezplatná a v nonstop prevádzke. Poradenstvo Vám poskytnú vyškolené pracovníčky – psychologičky. NLPŽ bola zriadená v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, tento projekt sa realizoval vďaka podpore z ESF v rámci Operačného programu Zamestnanosť …

Viac informácií tu