by admin | 14:38

Príručka, vypracovaná a vydaná  European Disability Forum  v spolupráci s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR: Organizácie ľudí so zdravotným postihnutím a európske štrukturálne fondy 2007-2013 (súbor odporúčaní pre mainstreaming zdravotného postihnutia)

Súbor odporúčaní, ktorého účelom je pomôcť organizáciám ľudí so zdravotným postihnutím na národnej úrovni pochopiť novú legislatívu tak, aby ju dokázali efektívne používať a maximalizovali tak účinky európskej regionálnej politiky pre ľudí so zdravotným postihnutím.

 

 

  COMMENTS OFF

Comments

Comments are closed.