by admin | 13:34

Horizontálne princípy NEDISKRIMINÁCIA ROVNOSŤ MUŽOV A ŽIEN v programovom období 2014-2020. Brožúrka prináša základný prehľad pojmov a prístupov pri napĺňaní horizontálnych princípov nediskriminácia a rodová rovnosť.

Download v pdf

  COMMENTS OFF

Comments

Comments are closed.