by admin | 11:50

Výzva na výber odborných posudzovateľov prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím k IT

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na odborných posudzovateľov prístupnosti výstupov a výsledkov projektov EŠIF pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia. Pre OP Integrovaná infraštruktúra, prioritnú

  READ ARTICLE
882 words ()
by admin | 11:46

Výzva pre odborných posudzovateľov na posudzovanie prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím k infraštruktúre

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na odborných posudzovateľov prístupnosti výstupov a výsledkov projektov EŠIF pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci horizontálnych princípov nediskriminácia a rovnosť mužov a žien. Pre OP Integrovaná infraštruktúra,

  READ ARTICLE
887 words ()
by admin | 12:40

Zasvietime na modro

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa pripája k celosvetovej kampani Rozsvieť modrú na zvýšenie povedomia o autizme. Fontána pred budovou a vchod ministerstva v Bratislave zmodreli už večer prvého apríla a svietiť budú

  READ ARTICLE
80 words ()
by admin | 14:38

Zdravotné postihnutie v projektoch EŠIF

Príručka, vypracovaná a vydaná  European Disability Forum  v spolupráci s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR: Organizácie ľudí so zdravotným postihnutím a európske štrukturálne fondy 2007-2013 (súbor odporúčaní pre mainstreaming zdravotného postihnutia) Súbor odporúčaní,

  READ ARTICLE
118 words ()