by admin | 11:50

Výzva na výber odborných posudzovateľov prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím k IT

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na odborných posudzovateľov prístupnosti výstupov a výsledkov projektov EŠIF pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia. Pre OP Integrovaná infraštruktúra, prioritnú

  READ ARTICLE
882 words ()
by admin | 11:46

Výzva pre odborných posudzovateľov na posudzovanie prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím k infraštruktúre

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na odborných posudzovateľov prístupnosti výstupov a výsledkov projektov EŠIF pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci horizontálnych princípov nediskriminácia a rovnosť mužov a žien. Pre OP Integrovaná infraštruktúra,

  READ ARTICLE
887 words ()
by admin | 12:28

VÝZVA pre mimovládne organizácie!

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle výzvy ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, prostredníctvom ktorých sa môžu mimovládne organizácie uchádzať o členstvo vo Výbore pre osoby so

  READ ARTICLE
438 words ()