Spoločný kontakt na gestora horizontálnych princípov Nediskriminácia a Rovnosť mužov a žien: ghp@employment.gov.sk

Výkonným orgánom úloh Gestora oboch horizontálnych princípov Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia je Odbor horizontálnych princípov (ďalej aj „HP“) zriadený pod Sekciou rodinnej politiky.

Za koordináciu HP nediskriminácia a rovnosť mužov a žien sú zodpovední nasledujúci pracovníci a pracovníčky:

Odbor horizontálnych princípov
    Litterová Dagmar, Mgr.,     

  riaditeľka odboru

02/20462515 dagmar.litterova@employment.gov.sk
    Zdenka Demeter, Bc.,

  asistentka riaditeľky

02/20462514 zdenka.demeter@employment.gov.sk
   Chvostaľová Silvia, Ing. 02/20462508 silvia.chvostalova@employment.gov.sk
   Kubincová Nikola, Mgr. 02/20462540 nikola.kubincova@employment.gov.sk
   Lukáč Július, Ing. 02/20462530 julius.lukac@employment.gov.sk
   Tökölyová Monika, Mgr. 02/20462527 monika.tokolyova@employment.gov.sk
   Bruňacká Kollerová Monika, Mgr. 02/20462508 monika.kollerova@employment.gov.sk
   Bango Ladislav, Mgr. 02/20462516 ladislav.bango@employment.gov.sk 
   Novomestská Iveta, Ing. 02/2046 2516 iveta.novomestska@employment.gov.sk
   Rakús Filip, Mgr. 02/20462520 filip.rakus@employment.gov.sk
   Horník Karol, Mgr. 02/2046 2106 karol.hornik@employment.gov.sk
   Trnovec Martin, JUDr. 02/2046 2108 martin.trnovec@employment.gov.sk
   Ostrovská Zuzana, Mgr. 02/2046 2104 zuzana.ostrovska@employment.gov.sk