↑ Späť na Gestor HP RMŽ a ND

Vytlačiť Stránka

Kontakty

Spoločný kontakt na gestora : ghp@employment.gov.sk

Výkonným orgánom úloh Gestora oboch horizontálnych princípov Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia je Odbor horizontálnych princípov (ďalej aj „HP“) zriadený pod Sekciou rodinnej politiky.

Za koordináciu HP nediskriminácia a rovnosť mužov a žien sú zodpovední nasledujúci pracovníci a pracovníčky:

Odbor horizontálnych princípov
Litterová Dagmar, Mgr.,     

riaditeľka odboru

 

02/2045 8146 dagmar.litterova@employment.gov.sk
     
Chvostaľová Silvia, Ing. 02/2045 8141 silvia.chvostalova@employment.gov.sk
Kubincová Nikola, Mgr. 02/2045 8996 nikola.kubincova@employment.gov.sk
Lukáč Július, Ing. 02/2045 8102 julius.lukac@employment.gov.sk
Tökölyová Monika, Mgr. 02/2045 8997 monika.tokolyova@employment.gov.sk
Bruňacká Kollerová Monika, Mgr. 02/2045 8124 monika.kollerova@employment.gov.sk
Bango Ladislav, Mgr. 02/2045 8109 ladislav.bango@employment.gov.sk 
Novomestská Iveta, Ing. 02/2045 8126 iveta.novomestska@employment.gov.sk
Rakús Filip, Mgr. 02/2045 8120 filip.rakus@employment.gov.sk
Horník Karol, Mgr. 02/2045 8101 karol.hornik@employment.gov.sk
Trnovec Martin, JUDr. 02/2045 8107 martin.trnovec@employment.gov.sk
Ostrovská Zuzana, Mgr. 02/2045 8121 zuzana.ostrovska@employment.gov.sk
 Demeter Zdenka, Bc. 02/20458099   zdenka.demeter@employment.gov.sk

 Celnarová Magdaléna, PhDr.  02/20458129  magdalena.celnarova@employment.gov.sk

  

 
 
      

 

   
       
     
     
     
     

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/po-2014-2020/gestor-hp/kontakty/