Ako sa vyhnúť diskriminácii v prijímaní do zamestnania? Ako zamestnávateľ máte povinnosť predchádzať diskriminácii nielen pri vašich zamestnancoch a zamestnankyniach, ale aj v procese prijímania do zamestnania.

Inzerovanie pracovnej pozície: pozor na rutinu!

Nasledujúce pravidlá vám pomôžu vytvárať nediskriminujúce inzeráty na pracovné pozície.

1.     Predchádzajte vedomým i nevedomým predsudkom

Buďme k sebe úprimní: najradšej sa obklopujeme ľuďmi, ktorí sú nám čo najviac podobní. To ale nie je dôvod, aby sme prijímali do práce kópie samých seba! Naopak, rovnakí ľudia vytvárajú „skupinové myslenie“, ktoré je často prekážkou napredovania a inovatívnych prístupov. Najúspešnejšie globálne firmy vedia veľmi dobre, že hnacím motorom inovácií je  rozmanitosť… v myslení, v prístupoch, v názoroch. Skrátka, rozmanitosť ľudí je to, čo vašej firme prospeje. Zbavme sa teda predsudkov a buďme otvorení rozmanitým ľuďom.

2.    Poznajte zákony

Neznalosť zákona neospravedlňuje. Na Slovensku ako aj v celej Európskej únii je zakázaná akákoľvek diskriminácia na základe pohlavia, rasy či etnicity, veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie a ďalších dôvodov. Uistite sa, že vaše HR oddelenie pozná dobre nielen Zákonník práce, ale aj Antidiskriminačný zákon vychádzajúci z platných smerníc EÚa z nich vypývajúce povinnosti zamestnávateľov. Predídete tým zbytočným problémom a potenciálnym súdnym procesom.

3.    Vážte slová a požiadavky

Keď už ste sa rozhodli predchádzať predsudkom a poznáte legislatívu, nech sa to odrazí na texte vášho inzerátu. Čomu by ste sa mali v inzeráte vyvarovať:

  • Akékoľvek požiadavky na pohlavie, vek (o rase či etnicite, zdravotnom postihnutí či sexuálnej orientácii ani nehovoriac) sú priamou diskrimináciou a preto neprípustné! Vyhnete sa im používaním buď rodovo neutrálnych foriem slov (napr. hľadáme osoby, ľudí… na manažérsky post alebo na sekretariát, nie „manažéra“ či „sekretárku“).
  • Tzv. nepriama diskriminácia sa často ukrýva pod frázami ako „práca v mladom dynamickom kolektíve“, čo vylučuje ľudí už od 35 rokov uchádzať sa o také miesto. Prehnané požiadavky na skúsenosti a prax môžu tiež znamenať diskrimináciu na základe veku, lebo mladší ľudia ich nemajú možnosť získať.
  • Nezužujte zbytočne možnú skupinu uchádzačov píliš úzko nastavenými kritériami. Zvážte, či naozaj potrebujete na danú pozíciu presný typ vzdelania alebo 10 ročné skúsenosti, pretože tým zatvoríte dvere iným prístupom a tým aj inovácii.

Ak sa chcete ukázať ako otvorený a moderný zamestnávateľ, povzbuďte rôzne skupiny ľudí, aby sa uchádzali o miesto. Dobrým príkladom je formulácia: „Naša firma XY podporuje rozmanitosť na pracovisku, preto uvítame uchádzačov a uchádzačky zo znevýhodnených skupín.“

Staňte sa priekopníkom v rozmanitosti a pridajte sa ku globálnym lídrom! Viac o Charte rozmanitosti sa dočítate tu

4.    Viac očí, viac rozumu..

Vyžiadajte si druhé (a možno tretie) stanovisko k vášmu inzerátu. Ak robíte roky tú istú prácu, rutina vám znemožňuje vidieť možné nedostatky. Ukážte inzerát niekomu mimo vášho HR, prípadne mimo firmy. Prípadne nám ho pošlite na našu adresu gender@employment.gov.sk a my vám radi pomôžeme naformulovať nediskriminačný a motivujúci inzerát pre vašu firmu či inštitúciu.

Prijímací pohovor: Posudzujte schopnosti, nie osobu!

V prijímacom procese vyberáte spomedzi prihlásených osôb s cieľom vybrať toho najlepšieho kandidáta alebo kandidátku. Toto rozhodnutie má byť urobené na základe objektívnych kritérií založených na posudzovaní kvalifikácie a schopností danej osoby, nie na základe predsudkov kvôli jej príslušnosti k rase, pohlaviu, etnickej skupine, vyššieho veku, jej sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia alebo podobného dôvodu.

Antidiskriminačný zákon aj Zákonník práce zakazujú znevýhodňovať niekoho kvôli jeho alebo jej osobnostným charakteristikám, ktoré nesúvisia s výkonom danej práce (tzv. priama diskriminácia). Diskriminácia môže byť aj neúmyselná, napr. nastavením podmienok práce, ktoré znevýhodňujú určité skupiny ľudí (tzv. nepriama diskriminácia).

Počas prijímacích pohovorov a v rámci predzmluvných vzťahov ako zamestnávateľ nesmiete od uchádzača  alebo uchádzačky o zamestnanie vyžadovať informácie, ktoré nesúvisia s pracovnou náplňou, najmä

 

  • o jej tehotenstve (ani o plánovaní rodiny do budúcnosti),
  • o rodinných pomeroch (často pri ženách sa pýta na deti, čo je neprípustné),
  • o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej je zákonom stanovená alebo ak si ju vyžaduje povaha danej práce,
  • o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskom presvedčení.

Ako zamestnávateľ pri prijímaní akejkoľvek osoby do zamestnania nesmiete porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu (§ 13 ods.1 a2 Zákonníka práce), inak si môže daná osoba uplatniť právo na primeranú peňažnú náhradu.