Čo je to diskriminácia?

Ľudia sú rôzni, majú rôznu farbu pleti, pohlavie (sú muži alebo ženy), môžu byť chorí alebo zdravotne postihnutí, majú rôzny vek (môžu byť mladí alebo starí), majú rôzne názory alebo náboženstvo a môžu sa líšiť aj v iných oblastiach.

Napriek týmto rozdielom majú všetci ľudia rovnaké práva. 

Diskriminácia je, keď s človekom jednajú inak (horšie) ako s inými ľuďmi v rovnakej situácii len preto, že je iný.

Diskriminácia je napríklad, keď vás nechcú niekam pustiť, lebo ste zdravotne postihnutý alebo cudzinka.

Takýmto konaním porušujú vaše práva.

PRÍKLAD: Toto je príklad diskriminácie rybky. Obidve rybky sú rovnako veľké, ale čiernej rybke dali do menšieho akvária, lebo má inú farbu.

Čierna rybka je diskriminovaná kvôli farbe pleti.

Diskriminácia je zakázaná zo zákona.

Ako rozpoznám diskrimináciu? 

Niekedy je ťažké rozpoznať diskrimináciu.

Opýtajte sa otázku: Keby som nebol postihnutý, správali by sa ku mne takto?  

Alebo u cudzincov: Keby som nebol cudzinec, správali by sa ku mne takto?  

Ak je odpoveď na otázku NIE, potom je to pravdepodobne diskriminácia.

Prečo dochádza k diskriminácii?

Ľudia často diskriminujú druhých ľudí kvôli predsudkom.

Predsudok znamená myslieť si o niekom nesprávne veci len preto, že patrí k nejakej skupiny ľudí napríklad s inou farbou pleti alebo so zdravotným postihnutím. 

Príklady predsudkov: ľudia často myslia o zdravotne postihnutých, že nevedia poriadne pracovať. O Rómoch si myslia, že sú leniví a nechce sa im pracovať. O ženách si myslia, že sú klebetné a nepatria do politiky.

Tieto názory sú nesprávne a preto ich voláme predsudky.

Predsudky sú zlé a škodlivé, lebo mnohým ľudom ubližujú.

Obťažovanie a šikana

Niekedy sa ľudia kvôli predsudkom správajú k iným špatne a tým im ubližujú. Takéto správanie sa nazýva šikana alebo obťažovanie.

Obťažovanie je tiež diskriminácia a preto je zakázané.

PRÍKLAD: Na obrázku je čierna rybka, s ktorou ostatné rybky nechcú byť v jednom akváriu. Takéto správanie čiernej rybke ubližuje.

To sa niekedy stáva aj ľuďom s inou farbou pleti alebo so zdravotným postihnutím.

Napríklad niektorí rodičia nechcú, aby ich deti chodili do školy s rómskymi deťmi.

Nie je to správne a ľuďom to ubližuje. Preto je každá diskriminácia zakázaná.

Je vždy robenie rozdielu diskriminácia?

Nie je. Na robenie rozdielu musíme mať správny dôvod a nesmieme tým ubližovať iným ľuďom.

Napríklad sa prihlásite na inzerát do práce, na ktorú nemáte potrebnú školu. Ak tú prácu dajú niekomu inému s potrebným vzdelaním, nie je to diskriminácia. 

Robenie rozdielu nesmieme robiť kvôli predsudkom voči nejakým skupinám ľudí, pretože predsudky ľuďom ubližujú.

Čo ešte môže byť diskriminácia?

Rovnaké zaobchádzanie tiež môže niekedy znamenať diskrimináciu.

Nepriama diskriminácia je nejaké pravidlo alebo podmienky, ktoré platia rovnako pre všetkých. Pri bližšom skúmaní ale zistíme, že to niektorým ľuďom ubližujú a škodia.

PRÍKLAD: Toto je príklad, kedy rovnaké podmienky niekomu škodia. Všetci traja chlapci na obrázku majú rovnaké podmienky, ale malý chlapec kvôli svojej výške nevidí cez plot.

Ak sú ľudia v nevýhode kvôli nejakým vlastnostiam, musíme im pomôcť a uľahčiť život. Pomôžeme im tak, že im vytvoríme vhodné podmienky. Napríklad tým, že malým chlapcom dáme vyššie stupienky.

Hovoríme tomu “dočasné vyrovnávacie opatrenia”. Tieto slúžia na to, aby všetci ľudia mali rovnaké priležitosti alebo rovnaké šance.

Čo robíme pre ľudí so zdravotným postihnutím?

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím vás ochraňuje pred diskrimináciou.

Naša krajina sa zaviazala dodržiavať dohovor a všetky jeho články. To znamená, že sme sa zaviazali bojovať proti diskriminácií ľudí s akýmkoľvek zdravotným postihnutím.

Podľa dohovoru musí naša krajina pre ľudí so zdravotným postihnutím urobiť niektoré opatrenia, aby im pomohli a uľahčili život. 

Pri telesnom postihnutí musíme odstrániť prekážky a bariéry tak, aby sa ľudia na vozíčku alebo s barlami mohli všade dostať. Takto sa označuje prístup bez bariér:

Pri mentálnom postihnutí musíme používať ľahko čitateľný jazyk, aby mu všetci porozumeli. Takýto jazyk pomáha porozumieť textu aj deťom, cudzincom alebo starým ľuďom. Takto sa označuje ľahko čitateľný text:

Pre slepých ľudí píšeme texty v Brailovom písme, aby mohli čítať prstami. Toto je Brailovo písmo:

Pre hluchých ľudí tlmočíme do posunkovej reči. Toto je posunková reč.

Ako sa môžete brániť pred diskrimináciou?

Diskriminácia je zakázaná zo zákona a preto sa môžete brániť.

Poraďte sa s odborníkmi. Povedzte im o svojom prípade a oni vám povedia, čo môžete urobiť.

Niekedy sa dohodnú s tými, ktorí vás diskriminujú, aby s tým prestali. Ak sa nevedia dohodnúť, môžu odborníci dať váš prípad na súd a zastupovať vás.

Nemusíte sa obávať, že na súd nemáte peniaze. Odborníci vám poskytnú pomoc zadarmo.

Tu sú kontakty na organizácie, ktoré vám pomôžu.