Štúdia o úlohe mužov v rodovej rovnosti

Štúdia s názvom “Úloha mužov v rodovej rovnosti – Európske stratégie a postrehy” bola zverejnenená na stránke Euróspkej komisie. Štúdia predkladá závery a odporúčania, rovnako ako niektoré hlavné zásady, ako rozvíjať politiku s cieľom zintenzívniť úlohu mužov v rodovej rovnosti.