Zastavme domáce násilie na ženách

Rada Európy iniciovala v roku 2006 prvú celoeurópsku kampaň pod názvom ZASTAVME DOMÁCE NÁSILIE NA ŽENÁCH a vyzvala všetky členské štáty EÚ, aby sa k výzve pripojili svojimi národnými kampaňami. Slovensko sa k výzve RE pripojilo národnou kampaňou, ktorú gestorovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Kampaň na Slovensku bola zahájená v symbolický deň 25. novembra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia na ženách, trvala od 25. novembra 2007 do 28. mája 2008. Kampaň bola ukončená s predsavzatím, že boj proti domácemu násiliu páchanému na ženách na Slovensku pokračuje. Viac informácií na stránke www.zastavmenasilie.sk

Ďalšie informácie o násilí na ženách tu