Ženy čelia na trhu práce veľkým prekážkam

“Ženy čelia pri vstupe na trh práce alebo zotrvaní na trhu práce veľkým prekážkam”, tvdí v pracovnom dokumente Posúdenie národného programu reforiem a programu stability na rok 2013 pre SLOVENSKO Európska komisia. “Rozdiely v zamestnanosti mužov a žien v kategórii mladých žien (vo veku 20 až 29 rokov) sú takmer dvojnásobkom priemeru EÚ a vplyv […]

Rodový mzdový rozdiel - ilustrácia

4.apríl 2013 – Deň rovnosti v odmeňovaní

4. apríla 2013 si pripomíname na Slovensku Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Tento dátum symbolicky ukazuje, že ženy musia na Slovensku pracovať o 3 mesiace dlhšie, aby zarobili rovnakú mzdu ako muži zarobia za kalendárny rok.  Rodový mzdový rozdiel  bol v roku 2011 na Slovensku 20,5%, kým na úrovni EÚ 16,2%.  Priemerný zárobok žien teda […]

EÚ začína nový program na zlepšenie rovnosti žien a mužov

Brusel  – EÚ začala nový program s názvom Rovnosť sa oplatí. Jeho cieľom je podporovať úsilie spoločností v riešení jedného z najväčších problémov budúcnosti – nedostatok kvalifikovaných pracovníkov – pomocou presadzovania rovnosti medzi mužmi a ženami a tým znižovaním rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Program ponúka semináre pre podniky vo všetkých zúčastnených krajinách a […]

Koľko by zarábali matky, keby boli za svoju prácu platené?

Koľko by zarábali matky, keby ich za materské povinnosti platili? Online platový prieskum Platy.sk v spolupráci s portálom Rodinka.sk prepočítal, koľko času strávia matky s deťmi jednotlivými každodennými alebo pravidelne sa opakujúcimi činnosťami. Za týždeň by matka na materskej s dvomi deťmi mohla zarobiť 384 eur. Viac tu

Správa o rovnosti mužov a žien v EÚ za rok 2011

Správa o pokroku dosiahnutom v roku 2011 v rovnosti žien a mužov je súčasťou širšej Správy Komisie o uplatňovaní Charty základných práv EÚ v minulom roku [214 KB].  Správa zdôrazňuje hlavný vývoj ako na národnej tak na európskej úrovni v piatich kľúčových oblastiach rámcovej stratégie EÚ v oblasti rovnosti žien a mužov na obdobie 2010-2015, a to […]

Finančná poradkyňa zarobí o tretinu menej ako finančný poradca

Ženy zarábajú o 20% menej ako muži. Platové rozdiely medzi mužmi a ženami sú na trhu práce od začiatku, ako ľudia vstupujú na pracovný trh. Rozdiely sa postupne zväčšujú a najvýraznejšie sú po tridsiatke. Rozdiely opäť klesajú po štyridsiatke. Viac tu

Rodový mzdový rozdiel - ilustrácia

Deň rovnosti v odmeňovaní

Slovenská žena musí pracovať o 3 mesiace dlhšie ako muž, aby zarobila rovnakú mzdu. Platová nespravodlivosť medzi pohlaviami je dlhotrvajúci problém, preto EÚ v spolupráci so Slovenskom stanovili dátum 30. marca ako Deň rovnosti v odmeňovaní. Po prvýkrát si na Slovensku pripomíname Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Patríme totiž ku krajinám s najvyšším mzdovým rozdielom v Európskej […]