Správa o rovnosti mužov a žien v EÚ za rok 2011

Posted on Posted in Materiály

Správa o pokroku dosiahnutom v roku 2011 v rovnosti žien a mužov je súčasťou širšej Správy Komisie o uplatňovaní Charty základných práv EÚ v minulom roku [214 KB].  Správa zdôrazňuje hlavný vývoj ako na národnej tak na európskej úrovni v piatich kľúčových oblastiach rámcovej stratégie EÚ v oblasti rovnosti žien a mužov na obdobie 2010-2015, a to menovite: hospodárstva, rovnakého odmeňovania, rozhodovania, rodovo podmieneného násilia a rodovej rovnosti pohlaví mimo EÚ . Správa o rovnosti mužov a žien v EÚ za rok 2011 je k dispozícíí v anglickom jazyku.

Pridaj komentár