Ocenenia za rok 2007

Siedmy ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

Dňa 15. mája 2008 sa v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnila Medzinárodná konferencia „Manažment prorodových a prorodinných vzťahov“ spojená s odovzdaním ocenení ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Zamestnávateľ ústretový k rodine“. Cieľom konferencie bola prezentácia príkladov dobrej praxe krajín s pozitívnym prístupom k zosúladeniu rodinného, osobného a  pracovného života so zameraním na manažment prorodinných a prorodových vzťahov v zamestnávateľských organizáciách.

komorné vystúpenie huslistky Barbory Botošovej
komorné vystúpenie huslistky Barbory Botošovej

Po úvodnom komornom vystúpení huslistky Barbory Botošovej vystúpila s úvodným príhovorom štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky Emília Kršíková.

štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky Emília Kršíková
štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky Emília Kršíková

Po nich nasledovali príspevky na tému Manažérstvo prorodinných vzťahov. V rámci panelu vystúpil Jesper Stegmann Mortensen, vedúci sekcie oddelenia rodovej rovnosti Ministerstva sociálnych vecí a rodovej rovnosti v Dánsku s príspevkom na tému Rodové stereotypy v ranom detstve. Eva Štefánková, HR generalist z Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o. v Bratislave predstavila Hewlett-Packard z pohľadu ústretovosti voči rodine. Daniela Schallert, výkonná riaditeľka abz*austria z Rakúska vo svojom príspevku odhalila Zásady úspešnej implementácie opatrení rovnosti v podnikoch/organizáciách a Iveta Griačová z Innovative Management Partner Consulting rozprávala o tom, či aj v prorodových vzťahoch platia základné manažerské princípy. Panel ukončila riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR Viera Hanuláková s analýzou prínosov prorodinných a prorodových vzťahov.

úvodné príhovory konferencie - zľava moderátorka Viera Michaličová, štátna tajomníčka MPSVR SR Emília Kršíková, Eva Štefanková, HR Generalist z Hewlett-Packard a Jesper Stegmann Mortensen, vedúci sekcie oddelenia rodovej rovnosti Ministerstva sociálnych vecí a rodovej rovnosti z Dánska
úvodné príhovory konferencie - zľava moderátorka Viera Michaličová, štátna tajomníčka MPSVR SR Emília Kršíková, Eva Štefanková, HR Generalist z Hewlett-Packard a Jesper Stegmann Mortensen, vedúci sekcie oddelenia rodovej rovnosti Ministerstva sociálnych vecí a rodovej rovnosti z Dánska

Sylvia Porubänováz Inštitútu pre výskum práce a rodiny Slovenskej republiky predostrela budúce výzvy súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, po ktorom nasledovalo vyhlásenie víťazov súťaže podľa jednotlivých kategórií. Ocenenia odovzdávala pani ministerka práce. sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová.

ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky Viera Tomanová.
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky Viera Tomanová.

 

Ocenenia získali:

V kategórii Rodinná politika:

                                   1. miesto  DELL, s.r.o. z Bratislavy                                              

                                   2. miesto  ACCENTURE, s.r.o. a ZENTIVA, a.s. z Hlohovca

                                   3. miesto  Stredoslovenská energetika, a.s. zo Žiliny a CHEMES, a.s. z Humenného  

 V kategórii Rovnosť príležitostí žien a mužov:

                                   1. miesto  Banskobystrický samosprávny kraj

                                   2. miesto  Ministerstvo financií Slovenskej republiky

                                   3. miesto  CITIBANK (Slovakia), a.s.

V kategórii Najoriginálnejšie opatrenie pre rodinu a rodovú rovnosť v malom a strednom podniku:                                

                                   1. miesto  FAMM, a.s. z Humenného

                                   2. miesto  AUTO Valušek, s.r.o. z Bratislavy a BK group, a.s.

                                   3. miesto  Združená stredná škola poľnohospodárska z Pruského

 
ocenení zamestnávatelia - 3 miesto
ocenení zamestnávatelia - 3 miesto

 

ocenení zamestnávatelia - 2 miesta
ocenení zamestnávatelia - 2 miesta

 

ocenení zamestnávatelia - 1. miesta
ocenení zamestnávatelia - 1. miesta

Za dlhoročnú a mimoriadne úspešnú účasť v súťaži boli udelené ocenenia ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nasledovným zamestnávateľským organizáciám: 

Chemosvit, a.s. zo Svitu, I.D.C., a.s. Holding z Bratislavy, ORANGE Slovensko, a.s. z Bratislavy, Slovenské magnezitové závody, a.s. z Jelšavy, Stredoslovenská energetika, a.s. zo Žiliny, Volkswagen Slovakia, .a.s. z Bratislavy, Východoslovenská energetika, a.s. z Košíc a Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o. z Popradu.

ocenenia za dlhoročnú a mimoriadne úspešnú účasť v súťaži
ocenenia za dlhoročnú a mimoriadne úspešnú účasť v súťaži

Konferenciu moderovala Viera Michaličová, redaktorka Slovenského rozhlasu

 

Tlačová správa .pdf

Príhovor ministerky PSVR SR Viery Tomanovej .pdf

Zoznam ocenených zamestnávateľov .pdf

Pridaj komentár