Mimovládky očakávajú od vlády, že podporí ľudskoprávnu stratégiu

PRAVDA / 24.10.2013 Podporu aktivitám, ktoré smerujú k zlepšeniu v oblasti ľudských práv a výzvu na dopracovanie a prijatie Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR v štvrtok v Bratislave vyjadrili zástupcovia desiatok mimovládnych organizácií (MVO) a súkromných osôb, ktorí sa podpísali pod vyhlásenie k situácii v oblasti ľudských práv na Slovensku. Viac […]

Slovensko-český ženský fond vyhlásil výzvu

Slovensko-český ženský fond vyhlasuje v roku 2012 otvorené grantové kolo na podporu činnosti a aktivít ženských mimovládnych organizácií. SCWF poskytuje organizáciám  možnosť získať grantovú podporu na základe filozofie, že ony samy poznajú vlastnú situáciu a vedia, ako čo najefektívnejšie nasmerovať udelené finančné prostriedky. Organizácie môžu požiadať o podporu určenú na realizáciu aktivít alebo na všeobecnú podporu vlastnej […]

Týraným ženám treba veriť, tvrdia aktivistky

PRAVDA / Zákony, ktoré chránia týrané ženy, má Slovensko nastavené dobre. Problémom je ich aplikácia v praxi. Aktivistky, ktorí sa venujú ľudským právam, už dlhšie upozorňujú, že svoje myslenie by mali zmeniť policajti a začať týraným ženám veriť. Polícia je totiž zo štátnych inštitúcií jedným z prvých miest, kam sa žena v núdzi zvykne obrátiť. […]

Verejná výzva na nomináciu členov/iek expertnej skupiny pre násilie na ženách a v rodinách Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

ORRRP MPSVR SR ako sekretariát expertnej skupiny vyhlasuje verejnú výzvu na nominácie členov/iek za mimovládne organizácie a akademinckú obec v zmysle navrhovaného štatútu expertnej skupiny. Počet obsadzovaných miest pre MVO a akademickú obec spolu je 5. Podmienky zaradenia do výberu: –       nominácia v mene mimovládnej organizácie aktívne pracujúcej v oblasti eliminácie a prevencie násilia na ženách a v rodinách min. 5 rokov; […]