Verejná výzva na nomináciu členov/iek expertnej skupiny pre násilie na ženách a v rodinách Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Posted on Posted in Aktivity

ORRRP MPSVR SR ako sekretariát expertnej skupiny vyhlasuje verejnú výzvu na nominácie členov/iek za mimovládne organizácie a akademinckú obec v zmysle navrhovaného štatútu expertnej skupiny. Počet obsadzovaných miest pre MVO a akademickú obec spolu je 5.

Podmienky zaradenia do výberu:

–       nominácia v mene mimovládnej organizácie aktívne pracujúcej v oblasti eliminácie a prevencie násilia na ženách a v rodinách min. 5 rokov;

alebo

– nominácia akademickej inštitúcie venujúcej sa problematike násilia na ženách a v rodinách,

–       odborná znalosť problematiky násilia páchaného na ženách a v rodinách podložená CV, skúsenosťami a publikačnou alebo projektovou činnosťou;

–       aktívna účasť v poradenstve a pomoci ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a/alebo násilia v rodinách alebo vo výskumoch a analýzach relevantných k téme,

–       aktívna účasť v nadnárodných tematických sieťach vítaná.

Návrhy na nominácie za MVO vrátane CV nominovanej osoby zasielajte na adresu jezna@employment.gov.sk do 20.9.2012.

One thought on “Verejná výzva na nomináciu členov/iek expertnej skupiny pre násilie na ženách a v rodinách Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

 1. Dobry den, nominujem Apoloniu Sejkovu, vynikajúcu odborníčku, ktorá pôsobí na Slovensku v danej oblasti od roku 2000, kedy sa stala spoluzakladatelkou ZZZ MyMamy – materske centrum a neskor krizove centrum. Od roku 2008 je ejho statutarkou a vyznamnou mierou sa podiela na poskytovani socialnych sluzieb zenam, ktore zazivaju nasilie v parovych vztahoch – v Presovskom kraji. Je spoluatorkou mnohych publikacii, info letakou, aktivistkou v kampaniach prebiehajucich na Slovensku ale aj v zahranici. V sucasnosti si zvysuje vzdelanie v doktorandskom studiu na PU, prave v tejto teme. Od roku 2007 sa aktivne podiela na preventivnych akciach na strednych a zakladnych skolach a spracovani tejto temy aj v inych netradicnych formach – film.

  Referencie moze poskytnut. PhDr. Alena Krištofíková – riaditelka UPSVaR Presov
  Mgr. Margita Ďordová – ved. odboru socialnych sluzieb, Úrad PSK
  Prof. Anna Tokárová – pedagogička PU, FiF – SP
  JUDr. Pavel Hagyari – primátor mesta Prešov
  Mgr. Matúš Háber – ved. soc. odboru, MsÚ Prešov
  Mgr. Martina Adamkovičová – býv. štatutárka ZZZ MyMamy
  p. Laura Dittel – Karpatská nadácia
  p. Trine Skymoen – veľvyslankyna Nórskeho kráľovstva v SR
  p.Dickie Chester – James – výkonná riaditeľka ženskej organizácie v Stadforde
  Mgr. Peter Rázus – Prešovská rozvojová agentúra
  Ing. Pavol Baran – IBEKO Prešov, s.r.o.

Pridaj komentár