13. ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí – oceňovanie víťazov

Hlavným cieľom 13. ročníka súťaže je zvýšiť uvedomelosť a citlivosť k otázkam zosúladenia práce a rodiny a podpory pre uplatňovanie žien vo vrcholových pozíciách. Zároveň je súťaž motiváciou pre zamestnávateľov, aby vytvárali opatrenia ústretové k rodinám zamestnankýň a zamestnancov, ale aj k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a ponúkli tak príklady dobrej praxe. Ministerstvo ocení 26.apríla […]

Robia rovnakú prácu. Žena je “sekretárka”, muž “poradca”

V EÚ od roku 2006 platí smernica EÚ o rovnosti medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu. Ako upozorňuje spravodajkyňa Anna Záborská, túto smernicu z roku 2006 – aj to nie celú, ale len niektoré jej časti – doteraz aplikovalo len v 12 z 28 členských štátov.

Podporia matky s malými deťmi. Škôlkami aj pružnou formou práce

Pravda | 13.08.  Matky s malými deťmi by mohli mať väčšiu šancu ľahšie sa zamestnať. Ministerstvo práce cez projekt financovaný z eurofondov chce totiž podporiť vytváranie nových miest v jasliach, škôlkach, ale aj detských kútikov pre staršie deti v priestoroch firiem. „Cielene chceme podporiť zamestnávanie žien matiek s deťmi v predškolskom veku, keďže zamestnanosť v tejto skupine je veľmi nízka, na […]

Štát firmy nabáda, nech zriadia škôlky

SME, 12.8.2014/ Ministerstvo sociálnych vecí plánuje koncom roka z eurofondov vyčleniť 23 miliónov eur, aby rodičom a najmä matkám s malými deťmi v predškolskom veku pomohlo vrátiť sa do zamestnania. „U žien, ktoré majú dieťa do šesť rokov, je až o 40 percent vyššia nezamestnanosť ako u mužov,“ hovorí štátny tajomník ministerstva sociálnych vecí Jozef […]

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí – výzva do súťaže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky organizuje už dvanásty ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Ako priorita pre tento ročník bola v oblasti rodovej rovnosti zvolená téma zastúpenia žien v manažmente a v oblasti podpory rodiny téma zosúladenia rodinného a pracovného života. Ministerstvo považuje za potrebné a dôležité nielen oceniť zamestnávateľov, ale aj informovať verejnosť o príkladoch dobrej […]

Ženy na Slovensku zarobia o pätinu menej ako muži

SME / BRUSEL. Priemerný rozdiel medzi ženskou a mužskou hodinovou mzdou v celej Európskej únii (EÚ) je 16,2 percenta. O toľko menej zarobia ženy v porovnaní so svojimi mužskými kolegami, uvádza sa v dnes zverejnenej správe Európskej komisie (EK). V prepočítaní na kalendárne dni vychádza, že ženy oproti mužom robia 59 dní zadarmo. Viac tu

Podľa nového prieskumu MMF by odstránenie diskriminácie žien zvýšilo ekonomický rast.

HN / 24.9.2013 Christine Lagarde upozorňuje na nedostatočný pokrok v oblasti platovej rovnosti mužov a žien. V minulých rokoch sa podľa šéfky Medzinárodného menového fondu v tejto oblasti nič nezmenilo a je potrebné, aby sa prijali nové opatrenia, ktoré by smerovali k zníženiu diskrimnácie žien, uvádza agentúra Reuters. Medzinárodný menový fond, ktorému prvýkrát v histórii […]

Veľvyslanectvo USA podporuje podnikanie žien na Slovensku

Veľvyslanectvo USA na základe iniciatívy bývalej ministerky zahraničných vecí USA, pani Hillary Clinton, ktorá podporovala a stále podporuje ženy podnikateľky, sa rozhodlo implementovať na Slovensku projekt zameraný na podporu podnikania žien. Na Slovensku pôsobí len niečo vyše 27 percent žien v podnikaní, čo predstavuje približne len niečo vyše 100 000 ľudí. Na základe tejto skutočnosti, v spolupráci s Vidieckou […]

Ženy čelia na trhu práce veľkým prekážkam

“Ženy čelia pri vstupe na trh práce alebo zotrvaní na trhu práce veľkým prekážkam”, tvdí v pracovnom dokumente Posúdenie národného programu reforiem a programu stability na rok 2013 pre SLOVENSKO Európska komisia. “Rozdiely v zamestnanosti mužov a žien v kategórii mladých žien (vo veku 20 až 29 rokov) sú takmer dvojnásobkom priemeru EÚ a vplyv […]

Rodový mzdový rozdiel - ilustrácia

4.apríl 2013 – Deň rovnosti v odmeňovaní

4. apríla 2013 si pripomíname na Slovensku Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Tento dátum symbolicky ukazuje, že ženy musia na Slovensku pracovať o 3 mesiace dlhšie, aby zarobili rovnakú mzdu ako muži zarobia za kalendárny rok.  Rodový mzdový rozdiel  bol v roku 2011 na Slovensku 20,5%, kým na úrovni EÚ 16,2%.  Priemerný zárobok žien teda […]

Konferencia “Pracovný život žien vo vyššom veku”

Medzinárodná konferencia „Pracovný život žien vo vyššom veku – výzvy a možnosti“ poukázala na významné demografické zmeny a v ich kontexte meniace sa postavenie žien v spoločnosti a na trhu práce. Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny SR a Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v SR  v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia […]