Robia rovnakú prácu. Žena je “sekretárka”, muž “poradca”

Posted on Posted in Monitoring médií

V EÚ od roku 2006 platí smernica EÚ o rovnosti medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu. Ako upozorňuje spravodajkyňa Anna Záborská, túto smernicu z roku 2006 – aj to nie celú, ale len niektoré jej časti – doteraz aplikovalo len v 12 z 28 členských štátov.

„Členské štáty nevyužili príležitosť, aby zjednodušili a modernizovali svoje zákony o rovnosti príležitostí a rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami v oblasti zamestnanosti,“ píše sa v nelegislatívnej správeEuroposlanci odhlasovali pomerom 344 za a 156 hlasmi proti, 68 poslancov sa zdržalo, vrátane spravodajkyne Anny Záborskej (KDH, EPP).

“Rovnaký plat za rovnakú prácu je férovým princípom, ktorý musia rešpektovať všetci zamestnávatelia. Dnes to tak nie je. Preto potrebujeme lepšiu legislatívu,“ vysvetľuje zmysel správy Záborská.

Spravodajkyňa nehlasovala za

Zároveň ale vysvetľuje, prečo za výsledný text správy nakoniec nehlasovala.

„Žiaľ, do môjho textu sa dostalo množstvo pozmeňujúcich návrhov založených na  rodovej ideológii, ktoré zahmlievajú pôvodný text a môžu viesť k tomu, že ani v budúcnosti nebudeme vedieť riešiť praktické prekážky žien pri odmeňovaní, pretože slovo „žena“ sa z návrhov nakoniec celkom vytratí,“ povedala po hlasovaní slovenská europoslankyňa.

Rozdiely

Správa žiadajú preto Komisiu, aby predložila nový legislatívny návrh, „ktorý stanoví účinnejšie prostriedky dohľadu nad vykonávaním a presadzovaním smernice v členských štátoch.“

Za štyri roky poklesol rozdiel v odmeňovaní medzi mužmi a ženami o necelé percento (0,8 %) a je to stále takmer 16 % v priemere v EÚ. Na Slovensku dosiahol asi 18 %, ale napríklad v Nemecku až 22 %.

Definícia rovnakej práce

Možným krokom na zmierňovanie tohto javu je napríklad jednotná definícia určitého povolania, s riadnymi kritériami. Povolanie nebude môcť byť zamenené s iným povolaním a na to bude fixovaná aj konkrétna odmena. Je napríklad známe, že pri práci s rovnakým obsahom je žena hodnotená ako sekretárka a muž ako poradca.

Spravodajkyňa navrhuje, aby sa pojem “rovnaká práca” alebo práca rovnakej hodnoty zaviedol vo všetkých členských štátoch ako záväzná požiadavka. V platnej smernici, je definovaný na základe štyroch hlavných parametrov: zručnosti, úsilie, zodpovednosť a pracovné podmienky.

Sankcie

V rámci svojej správy Záborská tiež žiadala transparentnosť v odmeňovaní a navrhla dokonca nezávislé audity. Veľmi diskutovanou témou podľa nej boli sankcie. Lebo, ako sa hovorí, keď nie je trest, tak podniky a zamestnávatelia nezlepšia svoj prístup.

„Viem, že je to citlivá téma a je to záležitosť členských štátov, ako si tie veci dohodnú. Jediná sankcia, ktorá v mojej správe je, že ak sa dokáže nejakému podniku, že diskriminoval v odmeňovaní, tak sa nebude môcť uchádzať o fondy z Európskej únie,“ upozornila Záborská. Má ísť najmä o prístup firiem do verejného obstarávania tovaru a služieb hradených z rozpočtu EÚ.

Návrhy

Správa okrem posudzovania hodnoty práce na základe objektívnych kritérií a zvýšenie transparentnosti v oblasti odmeňovania požaduje aj bezplatnú právnu pomoc pre obete diskriminácie na pracovnom trhu.

Volá po zákaze diskriminácie tehotných žien, diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo zmeny pohlavia a opatrenia, na zosúladenie pracovného a súkromného života a také, ktoré podporia účasť žien na politickom a hospodárskom rozhodovaní.

Pozície

Ďalšia slovenská europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA) upozornila, že frakcia Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), do ktorej patrí aj ona, sa rozhodla túto správu nepodporiť

„Je tam niekoľko ustanovení, ktoré prešli cez pozmeňujúce návrhy, ktoré túto správu ideologizujú. A spomínajú sa tam nástroje, ktoré pre nás nie sú najšťastnejšie,“ povedala Žitňanská. Dodala, že správa síce obsahuje množstvo dobrých opatrení a návrhov, ale je príliš zideologizovaná.

„Je potrebné, aby bol posun smerom k rovnosti násobne rýchlejší,” myslí si poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová (Smer-SD, S&D). ” Dnes sa totiž napriek občasným siláckym sľubom a rečiam zamestnávateľov v tejto oblasti deje len žalostne málo.“

Kontinuálne zlepšovanie podmienok pre zamestnávanie žien, vrátane ich primeraného ohodnotenia, je podľa nej dôležitým faktorom udržateľného hospodárskeho rastu a celkového rozvoja spoločnosti.

„Zmena musí nastať aj v našom myslení a súvisiacom odbúravaní zažitých stereotypov,“ poznamenala europoslankyňa.

Zdroj: http://www.euractiv.sk/slovensko-v-ep/clanok/robia-rovnaku-pracu-zena-je-sekretarka-muz-poradca-024339

Správa v slovenčine je k dispozícii tu

Pridaj komentár