Ocenenia za rok 2010

Jubilejný desiaty ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

Odbor rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí a integrácie cudzincov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) zorganizoval konferenciu Prínosy a benefity služieb starostlivosti spojenú so slávnostným ocenením jubilejného 10. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Konferencia spojená s vyhlásením výsledkov súťaže sa konala dňa 30. 5. 2011 v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave. Konferenciu otvorila pani štátna tajomníčka MPSVR SR, Lucia Nicholsonová, a ocenenia víťazom odovzdal pán podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Jozef Mihál.

Konferenciu Prínosy a benefity služieb starostlivosti otvorila štátna tajomníčka MPSVR SR Lucia Nicholsonová

 

štátna tajomníčka MPSVR SR Lucia Nicholsonová
štátna tajomníčka MPSVR SR Lucia Nicholsonová

V rámci úvodných vystúpení prijala na konferenciu pozvanie europoslankyňa Edit Bauer, ktorá vo svojom príspevku vo svetle európskych prognóz apelovala na nutnosť pokroku v zosúlaďovaní rodinného a pracovného života.

 

europoslankyňa Edit Bauer
europoslankyňa Edit Bauer

Prítomným sa pri otvorení konferencie prihovoril aj poslanec NR SR Miroslav Beblavý. Za predsedníckym stolom zľava: Martina Janíková, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR; Lucia Nicholsonová, štátna tajomníčka MPSVR SR; Edit Bauer, europoslankyňa.

 

príhovor poslanca NR SR Miroslava Beblavého
príhovor poslanca NR SR Miroslava Beblavého

V rámci prvého panelu konferencie vystúpili Zora Bútorová a Jarmila Filadelfiová z Inštitútu pre verejné otázky, Boris Vaňo  z Výskumného demografického centraINFOSTAT, Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu, Branislav Bleha z oddelenia demografie a demogeografie Prírodovedeckej fakulty UK, a Sylvia Porubänová, zástupkyňa riaditeľky Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR).  Pozornosť bola  venovaná spoločenskému kontextu politík zosúlaďovania, demografického vývoja a ekonomickej aktivity ako aj vzťahom medzi zamestnanosťou a demografickým vývojom. 

 

Panelisti a panelistky prvého panelu, Zľava: Zora Bútorová, IVO; Sylvia Porubänová, zástupkyňa riaditeľky IVPR; Boris Vaňo, INFOSTAT, Výskumné demografické centrum
Panelisti a panelistky prvého panelu, Zľava: Zora Bútorová, IVO; Sylvia Porubänová, zástupkyňa riaditeľky IVPR; Boris Vaňo, INFOSTAT, Výskumné demografické centrum

  

Branislav Bleha, Prírodovedecká fakulta UK, oddelenie demografie a demogeografie
Branislav Bleha, Prírodovedecká fakulta UK, oddelenie demografie a demogeografie

 

Zľava: Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie, Štatistický úrad; Jarmila Filadelfiová, Inštitút pre verejné otázky
Zľava: Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie, Štatistický úrad; Jarmila Filadelfiová, Inštitút pre verejné otázkyPanelisti a panelistky prvého panelu, zľava: Sylvia Porubänová; Boris Vaňo; Ľudmila Ivančíková; Jarmila Filadelfiová; Zora Bútorová; Branislav Bleha

  

V rámci obedu prebehla tlačová konferencia k odovzdávaniu ocenení jubilejného 10. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ktorej sa zúčastnili Slávka Selešová, hovorkyňa MPSVR SR, Martina Janíková, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR a Sylvia Porubänová, zástupkyňa riaditeľky IVPR.

 

Zľava: Slávka Selešová, hovorkyňa MPSVR SR; Martina Janíková, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR; Sylvia Porubänová, zástupkyňa riaditeľky IVPR
Zľava: Slávka Selešová, hovorkyňa MPSVR SR; Martina Janíková, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR; Sylvia Porubänová, zástupkyňa riaditeľky IVPR

Druhý panel konferencie otvorili Sylvia Porubänová a Martina Janíková, ktoré  zhodnotili uplynulých 10 ročníkov súťaže. V rámci panelu so svojimi príspevkami vystúpili Kvetoslava Repková, riaditeľka IVPR, Sylvia Porubänová, Barbora Holubová a Daniel Gerbery z IVPR a Nadežda Šebová z MPSVR SR. Panelisti a panelistky sa bližšie zaoberali poskytovaním služieb starostlivosti, prínosmi a benefitmi, novými výzvami, inovatívnymi riešeniami, hospodárskym oživením priateľským pre zamestnanosť v oblasti služieb starostlivosti a pridanou hodnotou opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného života z pohľadu verejnej správy a zamestnávateľov.

 

Druhý panel konferencie. Zľava: Sylvia Porubänová, Kvetoslava Repková, riaditeľka IVPR; Barbora Holublvá, IVPR; Nadežda Šebová, MPSVR SR; Daniel Gerbery, IVPR
Druhý panel konferencie. Zľava: Sylvia Porubänová, Kvetoslava Repková, riaditeľka IVPR; Barbora Holublvá, IVPR; Nadežda Šebová, MPSVR SR; Daniel Gerbery, IVPR

V poobednej časti konferencie sa uskutočnil slávnostný ceremoniál vyhlásenia víťazov jubilejného 10. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Odovzdávania ocenení otvoril podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Jozef Mihál.

podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Jozef Mihál
podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Jozef Mihál

Účastníci a účastníčky slávnostného ceremoniálu si vypočuli vyhlásenie  víťazov. Ocenených zamestnávateľov vyhlasovala riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR, Martina Janíková a ceny odovzdával podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Jozef Mihál. Ocenení zamestnávatelia dostali pamätnú plaketu.

účastníci a účastníčky konferencie
účastníci a účastníčky konferencie

Na treťom mieste sa umiestnilo Bioptické a cytologické laboratórium HIS-DG. s.r.o.  z Košíc

Tretie miesto: HIS-DG. s.r.o. Bioptické a cytologické laboratórium Košice
Tretie miesto: HIS-DG. s.r.o. Bioptické a cytologické laboratórium Košice

Na druhom mieste sa umiestnila spoločnosť Camfil Farr s.r.o. z Levíc 

Druhé miesto: Camfil Farr s.r.o. Levice
Druhé miesto: Camfil Farr s.r.o. Levice

Ako prvá sa umiestnila Union poisťivňa a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.  z Bratislavy

Prvé miesto: Union poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava
Prvé miesto: Union poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava

Špeciálne ocenenie získalo občianske združenie Šanca pre nechcených 

Špeciálne ocenenie: O.Z. Šanca pre nechcených
Špeciálne ocenenie: O.Z. Šanca pre nechcených

 

pamätná plaketa pre ocenených zamestnávateľov
pamätná plaketa pre ocenených zamestnávateľov

Po vyhlásení ocenení prebehlo spoločné fotografovanie ocenených zamestnávateľov s podpredsedom vlády a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Spoločná fotografia ocenených zamestnávateľov s podpredsedom vlády a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Spoločná fotografia ocenených zamestnávateľov s podpredsedom vlády a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Novinkou jubilejného 10. ročníka súťaže boli regionálne kolá. V rámci jednotlivých samosprávnych krajov boli ocenení nasledovní zamestnávatelia:

Banskobystrický samosprávny kraj: SHP  Harmanec, a.s.
Bratislavský samosprávny kraj: Akadémia vzdelávania Bratislava
Košický samosprávny kraj: HIS-DG. s.r.o. Bioptické a cytologické laboratórium Košice
Nitriansky samosprávny kraj: Mesto Zlaté Moravce
Prešovský samosprávny kraj: SHR – Ing. Juraj Petranský, Ľubovec
Trenčiansky samosprávny kraj: Sauer-Danfoss a.s. Považská Bystrica
Trnavský samosprávny kraj:  DEKORAVIA, s.r.o. Hlohovec
Žilinský samosprávny kraj: Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina

Spoločná fotografia ocenených zamestnávateľov podľa regiónov s podpredsedom vlády a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Spoločná fotografia ocenených zamestnávateľov podľa regiónov s podpredsedom vlády a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 Záverečná časť konferencie patrila panelovej diskusii ocenených zamestnávateľov

 

panelová diskusia ocenených zamestnávateľov
panelová diskusia ocenených zamestnávateľov

Zamestnávatelia využili čas na prezentáciu dobrých skúseností v oblasti zosúlaďovania pracovného a rodinného života svojich zamestnancov a v oblasti služieb starostlivosti

Program konferencie .pdf

Dotazník Zamestnávateľ 2010 .pdf

Komentár k dotazníku .pdf

Prihláška .pdf

Podmienky a pravidlá .pdf

Pridaj komentár