Konferencia Rady Európy “Médiá a zobrazenie žien”

Konferenciu organizovala Rada Európy v spolupráci s vládou Holandského kráľovstva. V rámci prierezového programu o rovnosti žien a mužov, zriadený v roku 2012 na podporu uplatňovania noriem Rady Európy, bola založená nová štruktúra – Komisia pre rodovú rovnosť (Gender Equality Committee). Jednou z priorít identifikovaných GEC je riešiť otázku “žien a médií” na základe opatrení obsiahnutých v […]

Médiá v EÚ majú od rodovej rovnosti ďaleko

Ženy v médiách stále nemajú rovnako silný hlas pri rozhodovaní ani v éteri ako muži. Prieskum EIGE ukázal, že v súkromných médiách obsadili ženy v EÚ len 12 % strategických rozhodovacích pozícií, vo verejných 22 %. Podľa odborníkov sa politici zdráhajú konať s odkazom na slobodu médií.