Zloženie výboru

Členky a členovia Výboru pre rodovú rovnosť (od júna 2017)

Ján Richter
predseda výboru

Oľga Pietruchová
tajomníčka výboru

Komora za verejnú správu:
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Štefan Laššán
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
Marian Galan
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Radoslav Ragač
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
Marián Filčík
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Radovan Majerský
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Ján Nociar
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR
Barbara Illková
MINISTERSTVO OBRANY SR
Radoslav Ivančík
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Miriam Letašiová
INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY
Silvia Porubänová
NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE
Jana Mochňacká
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Iva Pipíšková
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Ľudmila Ivančíková
ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY
Hana Špaleková
Komora za mimovládne neziskové organizácie:
ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKA
Katarína Farkašová
ÁNO PRE ŽIVOT
Zuzana Dobešová alt. Zuzana Stohlová Kiňová
ESFEM
Katarína Minarovičová
FENESTRA
Dušana Karlovská alt. Sylvia Králová
FÓRUM ŽIVOTA
Marcela Dobešová alt. Mária Demeterová
KATOLÍCKE HNUTIE ŽIEN SLOVENSKA
Mária Raučinová alt. Mária Demeterová
KLUB MNOHODETNÝCH RODÍN
Stanislav Trnovec alt. Andrej Burianek
MOŽNOSŤ VOĽBY
Adriana Mesochoritisová
OZ HANA
Lýdia Koňaková alt. Danica Beňa Adamčíková
POMOC RODINE
Martina Bamburáková alt. Nataša Bálintová
PROGRESFEM
Karin Jureková alt. Leóna Bašistová
ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE ŽIEN ASPEKT
Alexandra Ostertágová
ZDRUŽENIE LESNÍČIEK
Viera Petrášová
ŽENSKÁ LOBY SLOVENSKA
Zuzana Magurová
ŽIVENA, SPOLOK SLOVENSKÝCH ŽIEN
Magdaléna Vášáryová

členovia podľa čl. 4 ods. 10 štatútu výboru:
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Natália Juráková
KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
Katarína Kohýlová
KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SR
Margita Vitálošová
ASOCIÁCIA ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ZVÄZOV A ZDRUŽENÍ SR
Miriam Špániková

Na zasadnutie výboru predseda výboru vždy prizýva zástupcu/kyňu:
a) Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
b) Sociálnej poisťovne,
c) Republikovej únie zamestnávateľov,
d) Združenia samosprávnych krajov SK8,
e) Únie miest Slovenska,
f) Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike,
g) tajomníka/čku Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

Archív: zloženie výboru v r. 2011 – 2016