Cena Woman of Courage pre Oľgu Pietruchovú

Dlhoročná ľudskoprávna aktivistka a riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR si cenu odniesla za „odvážnu snahu dodržiavať a propagovať práva všetkých ľudí nezávisle od rodu, rodovej identity a sexuálnej orientácie“. „Beriem to ako ocenenie práce všetkých tých žien a mužov, ktorí sa zasadzujú za presadzovanie rodovej rovnosti, za […]

Porubänová: Ľudské práva je potrebné stále obhajovať

PRAVDA / Ak sa ľudské práva nestanú súčasťou všeobecného vzdelania, budeme neustále konfrontovaní s pokusmi nahrádzať ich ideologickými a náboženskými dogmami, povedala pre Pravdu sociologička Silvia Porubänová. Viac tu

Znásilnená: Keď vytiahol pištoľ, iba som prosila o život

SME / 5.10.2013  Prvotný pocit každej obete znásilnenia je hanba a názor, že si za to môže sama. Ten pocit poznám z vlastnej skúsenosti, hoci trval len krátko vďaka tomu, že som pomerne racionálny človek. Väčšina si to nikdy neuvedomí, lebo sa ani nedostane k informáciám o tom, že to nikdy nie je ich chyba. Táto téma je jednoducho tabu. […]

Rodová rovnosť – mýty a fakty

Rovnosť medzi mužmi a ženami To je cieľ, o ktorý ide. Nie však rovnosť v zmysle rovnakosti (angl. sameness) ale rovnakého spoločenského postavenia, práv a povinností (angl. equality), prípadne férového a spravodlivého prístupu (angl. equity). Termín rovnosť pohlaví (angl. equality of sexes) však evokuje snahu o odstránenie biologických rozdielov medzi mužmi a ženami, teda rovnakosti. […]

Obchod so strachom

PRAVDA/16.9.2013/ Slovensko obchádza strašidlo juvenilnej justície. Tajne, akoby pod povrchom, šíri sa sociálnymi sieťami a naháňa strach rodičom. Na Slovensku sa vraj chystá systém, ktorý umožní bezdôvodné odoberanie detí milujúcim rodičom. V médiách sa objavili jednotlivé prípady slovenských rodín, ktorým boli v zahraničí odobraté deti pre podozrenie z násilia, zo zanedbávania alebo zneužívania, najmä z Veľkej Británie. Briti majú […]

Výzva “Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd”

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2013 s názvom Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2013. Gestorským útvarom výzvy je odbor ľudských práv. Výzva je určená na podporu projektov zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu […]

Vyhlásenie účastníkov konferencie „Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu“

Všeobecná deklarácia ľudských práv je symbolom univerzality a nedeliteľnosti ľudských práv. Jej význam zostáva nadčasový. Aj dnes, po viac ako šesťdesiatich rokoch od prijatia všeobecnej deklarácie, sa vraciame k podstate tohto základného manifestu ľudských práv. Posolstvo slobody a rovnosti v dôstojnosti a právach je východiskom našich úvah. Výchova a vzdelávanie k ľudským právam, princíp nediskriminácie […]

Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu

Medzinárodná konferencia pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka 14. decembra 2012, Hotel Bôrik, Bratislava ORGANIZÁTORI: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Predbežný program 8:15 – 9:45 Registrácia 08:30 – 09:45 Slávnostné zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a […]

Poľsko porušilo práva mladej ženy na prístup k interrupcii

Európsky súd pre ľudské práva odsúdil Poľsko za neľudské a ponižujúce zaobchádzanie so 14-ročnou obeťou znásilnenia, ktorej chceli úrady zabrániť, aby šla na interrupciu.  V prípade P. a S. vs. Poľsko Súdny dvor rozhodol, že konaním Poľska ako štátu došlo k niekoľkým porušeniam Európskeho dohovoru o ľudských právach. Prípad sa týkal sťažnosti dospievajúceho dievčaťa, ktorá […]

Kampaň proti násiliu na ženách

Celosvetová kampaň proti násiliu na ženách pod názvom „One Bilion Rising“ má za cieľ upozornioť na násilie na ženách ako celosvetový fenomén. Kampaň vyvrcholí 14.februára 2013, na 15. výročie prvého dňa V-Day. Očakáva sa, že v ten deň sa do nej pochodmi, tancom, či iným verejným prejavom podpory zapojí miliarda žien a mužov. Stránka kampane: […]

Garanciou v oblasti ľudských práv je sám premiér

(WEBNOVINY) – Premiér Robert Fico chce rozptýliť obavy, že po neobsadení postu vicepremiéra pre menšiny a ľudské práva by v zastrešení tejto oblasti mohlo dôjsť k diskontinuite. „Snáď možno považovať za garanciu kontinuity v agende ľudských práv a jej povýšenia na vyššiu úroveň aj môj osobný vzťah k ľudským právam a fakt, že ochrana ľudských […]