Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu

Posted on Posted in Pozvánky

Medzinárodná konferencia pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka

14. decembra 2012, Hotel Bôrik, Bratislava

ORGANIZÁTORI:

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Predbežný program

8:15 – 9:45 Registrácia
08:30 – 09:45 Slávnostné zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
10:00 – 11:00 Otvorenie konferencie
Medzinárodnú konferenciu moderuje:
Peter Guštafík

Úvodné slovo
Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Vystúpenia vysokých predstaviteľov medzinárodných organizácií

11:00 – 11:30 Prestávka, tlačová konferencia

11:30 – 13:00
Plenárne zasadnutie: Výchova a vzdelávanie k ľudským právam
Moderátor bloku
Miroslav Kusý, Univerzita Komenského v Bratislave

Panelistky a panelisti
Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv
Ján Jaraba, vedúci Oddelenia škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín a vzdelávania rómskych komunít, Mária Tekelová, riaditeľka Odboru špeciálnych škôl, ŠVZ a poradenských zariadení, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Zuzana Štrbíková, riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania, Bratislava
Silvia Miháliková, dekanka Univerzity Komenského v Bratislave
Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka OZ Občan, demokracia a zodpovednosť
Dagmar Kusá, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

13:00 – 14:00 Obed
(Buffet lunch v reprezentačných priestoroch Hotela Bôrik)
14:00 – 16:00 Paralelné panely a okrúhly stôl
Práva dieťaťa

Moderátorka bloku
Barbara Illková, generálna riaditeľka Sekcie právnej a konzulárnej Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, tajomníčka Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Panelistky a panelisti
Peter Guráň, člen Výboru OSN pre práva dieťaťa, prvý podpredseda Výboru pre deti a mládež
Zástupca/zástupkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Jozef Mikloško, predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar
Sylvia Porubänová, Inštitút pre výskum práce a rodiny
Miroslav Kaňa, výkonný riaditeľ Slovenského výboru pre UNICEF

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

Moderátor bloku
Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike

Panelistky a panelisti
Ľubica Galisová, ambasádorka Európskeho roka 2012
Jarmila Filadelfiová, Zora Bútorová, Inštitút pre verejné otázky (tbc)
Dušan Šimšík, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Mária Samová, Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (tbc)

Predchádzanie diskriminácii

Moderátor okrúhleho stola
Michal Vašečka, poradca podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pre ľudské a menšinové práva

Panelistky a panelisti
Peter Pollák, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Zástupca/zástupkyňa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Zástupca/zástupkyňa Slovenského národného strediska pre ľudské práva
Laco Oravec, podpredseda Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, anstisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku
Adriana Mesochoritisová, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť, predsedníčka OZ Možnosť voľby
Branislav Mamojka, podpredseda Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím
Kamil Vajnorský, podpredseda Výboru pre seniorov, predseda Jednoty dôchodcov Slovenska

16:30 Závery konferencie – plénum
Čaša vína

Kontaktná osoba:
JUDr. Tomáš Grünwald, tomas.grunwald@mzv.sk

Tel: 02/ 59 78 3786 Odbor ľudských práv Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37

Vašu účasť potvrďte na adrese: tomas.grunwald@mzv.sk alebo telefonicky 02/ 59 78 3786

Pridaj komentár