Medzirezortné pripomienkové konanie

Posted on Posted in Materiály

Dňa 29. novembra 2012 bol Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky predložený do medzirezortného pripomienkového konania materiál “Správa o prerokovaní druhej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a návrh zodpovedných subjektov za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva”. Dátum ukončenia medzirezortného pripomienkového konania je 12. decembra 2012. 

Link na materiál: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5744&langEID=1

Pridaj komentár