13. ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí – oceňovanie víťazov

Hlavným cieľom 13. ročníka súťaže je zvýšiť uvedomelosť a citlivosť k otázkam zosúladenia práce a rodiny a podpory pre uplatňovanie žien vo vrcholových pozíciách. Zároveň je súťaž motiváciou pre zamestnávateľov, aby vytvárali opatrenia ústretové k rodinám zamestnankýň a zamestnancov, ale aj k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a ponúkli tak príklady dobrej praxe. Ministerstvo ocení 26.apríla […]

Podporia matky s malými deťmi. Škôlkami aj pružnou formou práce

Pravda | 13.08.  Matky s malými deťmi by mohli mať väčšiu šancu ľahšie sa zamestnať. Ministerstvo práce cez projekt financovaný z eurofondov chce totiž podporiť vytváranie nových miest v jasliach, škôlkach, ale aj detských kútikov pre staršie deti v priestoroch firiem. „Cielene chceme podporiť zamestnávanie žien matiek s deťmi v predškolskom veku, keďže zamestnanosť v tejto skupine je veľmi nízka, na […]

Štát firmy nabáda, nech zriadia škôlky

SME, 12.8.2014/ Ministerstvo sociálnych vecí plánuje koncom roka z eurofondov vyčleniť 23 miliónov eur, aby rodičom a najmä matkám s malými deťmi v predškolskom veku pomohlo vrátiť sa do zamestnania. „U žien, ktoré majú dieťa do šesť rokov, je až o 40 percent vyššia nezamestnanosť ako u mužov,“ hovorí štátny tajomník ministerstva sociálnych vecí Jozef […]

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí – výzva do súťaže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky organizuje už dvanásty ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Ako priorita pre tento ročník bola v oblasti rodovej rovnosti zvolená téma zastúpenia žien v manažmente a v oblasti podpory rodiny téma zosúladenia rodinného a pracovného života. Ministerstvo považuje za potrebné a dôležité nielen oceniť zamestnávateľov, ale aj informovať verejnosť o príkladoch dobrej […]

Deň otcov, čím si zvláštny?

Pri príležitosti podujatia organizovaného Belgickým inštitútom pre rodovú rovnosť, COFACE uskutočnilo reedíciu publikácie “Môj otec je v práci” My daddy is at work, skúmal otázku otcovstva a zosúladenie pracovného a rodinného života a úlohu rodičov. Zblížilo sa mnoho účastníkov z inštitúcií, výskumných organizácií, občianskej spoločnosti a Európskej komisie. Čítajte viac: http://trnovec.blog.sme.sk/c/331111/Den-otcov-cim-si-zvlastny.html#ixzz2WfQY2W7l

Veľvyslanectvo USA podporuje podnikanie žien na Slovensku

Veľvyslanectvo USA na základe iniciatívy bývalej ministerky zahraničných vecí USA, pani Hillary Clinton, ktorá podporovala a stále podporuje ženy podnikateľky, sa rozhodlo implementovať na Slovensku projekt zameraný na podporu podnikania žien. Na Slovensku pôsobí len niečo vyše 27 percent žien v podnikaní, čo predstavuje približne len niečo vyše 100 000 ľudí. Na základe tejto skutočnosti, v spolupráci s Vidieckou […]

Starostlivosť o dieťa: Komisia vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie

Vo svojej dnes vydanej správe Európska Komisia uviedla, že ak má EÚ do roku 2020 dosiahnuť cieľ 75% miery zamestnanosti, členské štáty musia vynaložiť väčšie úsilie na opatrenia týkajúce sa starostlivosti o deti. V správe o pokroku sa uvádza, že oba ciele týkajúce sa dostupnosti a prístupnosti služieb starostlivosti o deti dohodnuté na úrovni EÚ (pozri prílohu) splnilo len […]

Ženské podnikateľské fórum

Veľvyslanectvo USA a americká obchodná komora zorganizovali 15.10.2012 v hoteli Crown Plaza v Bratislave ženské podnikateľské fórum. Spoločným cieľom diskusií bolo pomenovanie hlavných problémov, ktorým čelia ženy podnikateľky, alebo ženy na prahu podnikania na Slovensku a hľadanie inšpirujúcich a povzbudzujúcich riešení založených na skúsenostiach, kompetenciách, odbornosti. Za MPSVR SR v otváracom paneli vystúpil štátny tajomník Branislav Ondruš. […]

Odporúčania EÚ k národným reformám sa týkajú aj zamestnanosti žien

ODPORÚČANIA RADY týkajúce sa národného programu reforiem Slovenska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na roky 2012 – 2015 sa týkajú aj oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na trhu práce, a to konkrétne nasledovné odporúčania: 4. Zvýšiť administratívnu kapacitu verejných služieb zamestnanosti s cieľom zlepšiť zameranie, navrhovanie a hodnotenie aktívnych politík […]

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2011

Podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál ocenil 8. marca 2012 v Primaciálnom paláci v Bratislave na medzinárodnej konferencii „Zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch spoločností“ v rámci 11. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí šesť zamestnávateľov, ktorí „poskytujú mužom i ženám rovnaké šance uplatniť sa v kariérnom postupe“, vrátane „podpory a konkrétnych opatrení na zosúladenie […]

Ženy vo vedúcich funkciách sú pre firmy prínosom

Zastúpenie žien v dozorných radách a predstavenstvách firiem je na Slovensku stále nízke. Nevyužívanie ich potenciálu je na škodu nielen žien samotných, ale aj celej spoločnosti. To je hlavný odkaz medzinárodnej konferencie, ktorú organizuje ministerstvo práce pri príležitosti MDŽ.