Podporia matky s malými deťmi. Škôlkami aj pružnou formou práce

Posted on Posted in Aktuality, Monitoring médií

Pravda | 13.08.  Matky s malými deťmi by mohli mať väčšiu šancu ľahšie sa zamestnať. Ministerstvo práce cez projekt financovaný z eurofondov chce totiž podporiť vytváranie nových miest v jasliach, škôlkach, ale aj detských kútikov pre staršie deti v priestoroch firiem. „Cielene chceme podporiť zamestnávanie žien matiek s deťmi v predškolskom veku, keďže zamestnanosť v tejto skupine je veľmi nízka, na úrovni 40 percent,“ hovorí Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti na ministerstve práce. Na projekt Zosúladenie rodinného a pracovného života je vyčlenených približne 23 miliónov eur, ktoré možno využiť do konca budúceho roka. Určené sú prevažne na platy učiteliek a vychovávateliek a žiadať o ne budú môcť firmy, ale aj mestá a obce či neziskové organizácie.

Viac tu: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/326705-podporia-matky-s-malymi-detmi-skolkami-aj-pruznou-formou-prace/

Pridaj komentár