Mimoriadny úspech K. Neveďalovej pri schvaľovaní Správy o rovnosti žien a mužov v EÚ za rok 2011

Európsky parlament prijal v utorok 13.marca na plenárnom zasadaní v Štrasburgu Správu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii za rok 2011.  Poslankyňa Katarína Neveďalová bola tieňovou spravodajkyňou za skupinu Socialistov a demokratov (S&D). Pre skupinu bola správa mimoriadnym úspechom, nakoľko sa ju podarilo odhlasovať s väčšinou pozmeňovacích návrhov zapracovaných Neveďalovou. Správa zhŕňa hlavné […]

FBI aktualizuje definíciu znásilnenia

Dňa 6. januára dal riaditeľ FBI Robert Mueller konečný súhlas k rozšíreniu viac ako osem desaťročí starej definície znásilnenia FBI, v ktorej ako prvýkrát zahrnul mužov ako obete a upustil od požiadavky, aby sa obete museli fyzicky brániť pred útočníkmi. Od roku 1929 FBI definovala znásilnenie ako “fyzické poznanie ženy, násilne a proti jej vôli.” Revidovaná definícia […]

OSN vydáva prvú správu o ľudských právach neheterosexuálnych ľudí

Prvá správy OSN o ľudských právach lesieb, gayov, bisexuálov a transgender ľudí (LGBT) podrobne opisuje, ako sú ľudia na celom svete zabíjaní alebo  sa stávajú obeťami nenávisťou motivovaného násilia, mučenia, zadržiavania, kriminalizácie a diskriminácie v zamestnaní, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vzdelávaní pre ich skutočnú alebo domnelú sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.

Parlament podporuje ochranu obetí trestných činov v celej EÚ

Podľa nových pravidiel prijatých Európskym parlamentom v utorok 13. 12. 2011, obete trestných činov, ktorým je poskytovaná ochrana pred agresorom v jednom členskom štáte EÚ, budú môcť získať podobnú ochranu, ak sa presťahujú do iného členského štátu. Európsky ochranný príkaz sa zameriava na ochranu obetí, napríklad rodového násilia, zastrašovania, únosov, sledovania alebo pokusu o vraždu. […]