Mimovládne organizácie

Adresár mimovládnych organizácií v SR venujúcich sa právam žien a rodovej rovnosti

Aktívne ženy
Anglický názov: Active Women
Address: Zemplínska 9, 071 01Michalovce
E-mail: eva.mi.sk@stonline.sk
Tel.: 0042156 643 2659
Contact: BARTOŠOVÁ Eva

Aliancia žien Slovenska
Anglický názov: Alliance of Women in Slovakia
Adresa: Nábelkova 2   841 05 Bratislava
e-mail: alianciazien@alianciazien.sk
Tel. 00421 2 5245 0346
Kontakt: Katarína Farkašová
Web: http://www.alianciazien.sk

ASPEKT, Záujmové združenie žien
Anglický názov: ASPEKT – Association of Women
Adresa: Mýtna 38, 811 07 Bratislava
e- mail: aspekt@aspekt.sk
Tel: 0042125249 4574 Fax: 00421 25249 4574
Kontakt: JURÁŇOVÁ Jana
web: http://www.aspekt.sk

Centrum rodových štúdií
Anglický názov: Gender Studies in Bratislava
Adresa: FFUK, Šafárikovo nám. 6,  81801 Bratislava
e-mail: genderstudies@fphil.uniba.sk
Tel: 004212 59244146    Fax: 004212 52966016
Kontakt : KICZKOVÁ Zuzana
Web: http://www.genderstudies.sk

EsFem
Anglický názov: EsFem
Adresa: Budovateľská 11, 080 01 Prešov
e-mail : esfem@esfem.sk
Tel: 004212905924202
Kontakt: BOSÁ Monika
Web: http://www.esfem.sk

Fenestra
Anglický názov: Fenestra
Adresa: Tomášikova 19, 040 01 Košice
Telefón: 055 – 729 75 04Fax: 055 – 729 75 05
E-mail: fenestra@fenestra.sk
Web: www.fenestra.sk

Klub feministických filozofiek
Anglický názov: Feminist Philosophers´club
Adresa: Šafárikovo nám. 6, 81801 Bratislava
e-mail : szapuova@fphil.uniba.sk
Tel.: 004212/5296 4929,  Fax: 004212/5296 6016
Kontakt: SZAPUOVÁ Mariana

Klub profesionálnych žien Nitra
Anglický názov: Professional Women Club Nitra
Adresa: Svatourbanská 5, 949 01 Nitra
E-mail: safarikova@agroinst.sk
Tel. 00421903 460108
Kontakt: ŠAFÁRIKOVÁ  Judita

Klub profesionálnych žien Poprad – Kežmarok
Anglický názov: Club of Professional Women Poprad-Kežmarok
Adresa:  nám. Sv. Egídia 11, 058 01 Poprad
E-mail: partnership@sinet.sk
Tel./Fax: 0042152 7721768
Kontakt:  PLUČINSKÁ Dana

Kultúrne združenie Romov Slovenska
Anglický názov: Cultural Association of Roma in Slovakia,
Adresa: Golianova 10, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: kzrsr@stonline.sk
Tel/fax: 004248 414 8552
Kontakt: JONÁŠOVÁ Helena
Web: www.kzrsr.sk

Možnosť voľby
Anglický názov: Pro Choice
Adresa: Medená 5, 81102 Bratislava
e-mail: adriana@moznostvolby.sk
Tel/fax: 00421 2 5443 0889
Kontakt: MESOCHORITISOVÁ Adriana
Web: http://www.moznostvolby.sk

MYMAMY Záujmové združenie žien / ZZŽ MyMamy
Anglický názov: ZZŽ MyMamy
Adresa: Jánošíkova 70, 080 01 Prešov
Telefón: +421517712233
Kontakt. Mgr. Apolónia Sejková
E-mail: krizovecentrumpresov@gmail.com
Web: http://www.mymamy.sk

Národné centrum pre rovnosť príležitostí
Anglický názov: National Centre for Equal Opportunities
Adresa: Laurinská 2, 811 01 Bratislava
E-mail: ncr@stonline.sk Mobil: +421 907 727271
Kontakt: KLIMÁČKOVÁ Anna
web: www.ncrp.sk

Občan, demokracia a zodpovednosť
Adresa: Ul. 29. augusta 38, 811 09 Bratislava
Kontakt: Šarlota Pufflerová
Tel: (00421 – 2) 5292 0426
fax: (00421 – 2) 5292 5568
e-mail: oad@oad.sk
web. www.oad.sk
www.diskriminacia.sk

Partnerstvo pre rozvoj regiónu Tatier a Spiša
Anglický názov: Partnership for development of Tatra and Spis regions
Adresa: Námestie sv. Egídia 11, 05801 Poprad
E-mail: partnership@sinet.sk
Tel./Fax: 0042152 7721768
mobil 00421905 584 362
Kontakt: PLUČINSKÁ Dana

Pro Familia
Anglický názov: Pro Familia
Adresa: P.O. BOX, Gorkého 1, 06601 Humenné
e-mail profamiliahe@nextra.sk
Tel/Fax: 0042157 7757773
Kontakt: SOPKOVÁ Eva

Profesionálne ženy
Anglický názov: Professional Women Association
Adresa: Laurinska 2, 811 01 BratislavaE-mail: profwomen@zutom.sk,
Tel.: 00421 54411088  Fax: 00421 5464 8912
Kontakt: ŠIMUNKOVÁ Dagmar

TOP Centrum podnikateliek
Anglický názov: TOP Centre of women entrepreneurs
Adresa: Prešovská 39 82109 Bratislava
e-mail: info@tcp.skTel: 004212 55560685      Fax: 004212 55571203
Kontakt: CHADIMOVÁ Elvíra

VEDAM Žilina
Anglický názov: VEDAM Žilina
Adresa: Martinská 1/6, 01 008 Žilina
E-mail: gea.vera@marta.sk
Tel.: 0042141 5252272     Fax: 0042141 7243326
Kontakt: GRENČÍKOVÁ Viera

Vzdelávacia nadácia Jána Husa
Anglický názov: Jan Hus educational Foundation
Adresa. Baštova 5, 81103 Bratislava
E-mail: Eva.Havelkova@vnjh.sk
Tel. 00421 5441 7925
Kontakt: HAVELKOVÁ Eva

Združenie žien v podnikaní
Anglický názov: Association of Women in Business
Adresa: Laurinská 2, 811 01 Bratislava
E-mail: office@zzvp.sk
Tel.: 004212 5464 8911
Fax: 004212 5464 8912
Kontakt: BZDÚŠEKOVÁ Daniela

Združenie  žien Slovenska
Anglický názov: Association of Women in Slovakia
Adresa: T.G.Masaryka 22, 96092 Zvolen
E-mail: vpetras@fris.sk
Tel./ Fax: 00421455314303
Kontakt : PETRÁŠOVÁ Viera

Žena tretieho tisícročia
Anglický názov: Women of the Third Milenium
Adresa: Šafárikova 26, 075 01 Trebišov
E-mail: magda.haburova@gmail.com
Telefón: 0903 902 066
Kontakt: HABUROVÁ Magdaléna

Ženská loby Slovenska

Anglický názov: Slovak Women´s Lobby
Adresa: Medená 5, 81102 Bratislava
e-mail: mail@zenskaloby.sk
Kontakt: MLÁDEKOVÁ Eva
Web: http://www.zenskaloby.sk

Ženy Kysúc, n. f.
Anglický názov: Women of Kysuce, N. F.
Adresa: Podzávoz 1147, 022 01 Čadca
E-mail: zeny_kysuc@nextra.sk
Tel.: 00421 4321 253,  Fax: 004214334 898
Kontakt: KRKOŠKOVÁ Jolana

Živena, spolok slovenských žien
Miestny odbor Bratislava
Pionierska ul. č. 12
831 02 Bratislava
tel.: 0915/ 739 024
e-mail.: alena.bucekova@gmail.com

Poznámka: adresár nie je úplný a stále ho aktualizujeme. Ak si želáte pridať Vašu organizáciu do zoznamu, pošlite e-mail s údajmi na sekretariatorrrp@employment.gov.sk