60. zasadnutie Komisie pre postavenie žien OSN

60. zasadnutie Komisie o postavení žien (CSW60) je zamerané na posilnenie postavenia žien a jeho väzby na udržateľný rozvoj. Na každoročnom zhromaždení na vysokej úrovni, ktoré sa koná v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od 14.-24. marca 2016, v zastúpení globálnych lídrov a líderiek, mimovládnych organizácií a súkromného sektora sa rokuje o tom, ako […]

Na Slovensku podľa OSN zostávajú mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami

Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva je znepokojený pretrvávajúcou nerovnosťou medzi mužmi a ženami na Slovensku, najmä čo sa týka ich zastúpenia na rôznych úrovniach vo verejnom sektore, v orgánoch s rozhodovacími právomocami a v politických stranách. Vyplýva to z jeho záverečného stanoviska k druhej periodickej správe SR o implementácii Medzinárodného paktu o […]

Zasadnutie Komisie pre postavenie žien

V dňoch 4. až 14. marca 2013 zasadá v New Yorku na pôde OSN Komisia pre postavenie žien. Komisia je jednou z komisií ECOSOCu a tradične sa na prelome februára a začiatkom marca stretáva na pôde OSN, aby členské štáty OSN prehodnotili pokrok urobený v stanovených oblastiach. Tohoročné zasadnutie má kľúčovú tému násilie páchané na […]

SR sa prihlásila ku kampani OSN proti násiliu na ženách

Slovenská republika sa ako 19. členská krajina OSN prihlásila svojim záväzkom ku celosvetovej kampani za ukončenie násilia na ženách. Kampaň COMMIT je podpornou iniciatívou globálnej kampane Generálneho tajomníka OSN UNITE za ukončenie násilia na ženách. UN Women zahajuje túto kampaň pri príležitosti Medzinárodného dňa za ukončenie násilia na ženách (25. November) a zahájenia 16 dní […]

Medzirezortné pripomienkové konanie

Dňa 29. novembra 2012 bol Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky predložený do medzirezortného pripomienkového konania materiál “Správa o prerokovaní druhej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a návrh zodpovedných subjektov za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva”. Dátum ukončenia medzirezortného […]

Medzinárodný deň dievčat

Dnes – 11.10.2012 – je historicky prvý Medzinárodný deň dievčat. Pred rokom prijal Európsky parlament rozhodutie o jeho podpore voči OSN. Pri jeho podpore sa angažovala aj slovenská europoslankyňa Katarína Neveďalová. Viac aj o inych aktivitach na podporu dievčat v rozvojovej pomoci:  www.plan-eu.org