SR sa prihlásila ku kampani OSN proti násiliu na ženách

Posted on Posted in Monitoring médií

Slovenská republika sa ako 19. členská krajina OSN prihlásila svojim záväzkom ku celosvetovej kampani za ukončenie násilia na ženách. Kampaň COMMIT je podpornou iniciatívou globálnej kampane Generálneho tajomníka OSN UNITE za ukončenie násilia na ženách. UN Women zahajuje túto kampaň pri príležitosti Medzinárodného dňa za ukončenie násilia na ženách (25. November) a zahájenia 16 dní aktivizmu. Jej cieľom je získať verejné vyhlásenia vysokých štátnych predstaviteľov (prezidentov/iek, premiérov/ok a ministrov/ministeriek), ktorými sa prihlasujú k ku konkrétnym krokom v oblasti ukončenia násilia páchaného na ženách a dievčatách.

UNWOMEN prostredníctvom tejto iniciatívy vyzvala vlády ČK OSN deklarovať nové záväzky  v  oblasti  ukončenia násilia voči ženám. Záväzky sú zverejnené na webstránkach  UN  Women  a  sociálnych médií a budú slávnostne prezentované počas  57.  zasadnutia  Komisie  pre  postavenie  žien (CSW), kde bude táto iniciatíva  vrcholiť.  Doteraz  sa  k  iniciatíve  pripojilo  18  štátov, z východoeurópskej  regionálnej skupiny iba Macedónsko, Poľsko a Bielorusko a z  EÚ  Rakúsko,  Dánsko,  Fínsko,  Francúzsko, Nemecko, Grécko, Holandsko a Poľsko.  Deklarácie  doteraz urobených záväzkov sú zverejnené na stránke http://saynotoviolence.org/commit.

Výkonná riaditeľka UN Women a zástupkyňa generálneho tajomníka OSN Michelle Bachelet už oslovila listom v súvislosti s kampaňou COMMIT oslovila listom hlavy štátov vrátane slovenských predstaviteľov. V Rakúsku, napríklad, poskytlo takéto verejné vyhlásenia až deväť ministrov, medzi nimi ministri zodpovedný za dopravu, obranu a šport, kultúru či zdravotníctvo.

 

Minister PSVR SR vyjadril podporu kampani s nasledujúcimi konkrétnymi záväzkami Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:
– prijme konkrétne kroky na podporu existujúcich a rozšírenie nových poradenských  a ubytovacích služieb pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a zabezpečí legislatívny rámec a vypracovanie štandardov pre tieto služby;
– vytvorí Koordinačno-metodické centrum pre domáce a rodovo podmienené násilie ako koordinačný orgán pre systémové riešenie problematiky násilia na ženách;
– zabezpečí vytvorenie národnej bezplatnej non-stop linky pre obete domáceho násilia v zmysle koordinovaného postupu štátov EU (číslo 116 016);
– prijme v roku 2013 nový Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách, reflektujúci záväzky štátov vyplývajúcich z Dohovoru RE o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu.

Vyhlásenia sa budú zbierať medzi 25. novembrom 2012 a marcom 2013, kedy budú prezentované počas globálneho zasadnutia Výboru pre postavenie žien Hospodárskej a sociálnej rady OSN (ECOSOC) v New Yorku.Téma násilia na ženách bude tento rok aj nosnou témou 57. zasadnutia Komisie pre postavenie žien, ktoré sa bude konať v New Yorku, USA, v termíne od 4. marca do 15. marca 2013.

Pridaj komentár