EÚ tancom bojovala proti násiliu na ženách

Posted on Posted in Aktuality, Monitoring médií

Tancom po celom svete vyvrcholila iniciatíva boja proti násiliu páchaného na ženách a dievčatách. Zapojili sa viacerí predstavitelia inštitúcií EÚ.

Hoci sa 14. február oslavoval ako sviatok zaľúbených, pre organizácie na ochranu práv žien sa tento rok niesol v znamení tanca. Iniciatívu s názvom „One Billion Rising“ spustilo hnutie V-Day pri, ktorého najznámejšou kampaňou sú pravdepodobne predstavenia Eve Ensler Monológy vagíny.

Podľa organizátorov malo ísť o dosiaľ najväčšiu masovú akciu na zastavenie násilia proti ženám a dievčatám v 203 krajinách, prostredníctvom ktorej upozornili na to, že každá tretia je počas svojho života znásilnená alebo zbitá. To je dohromady miliarda žien zažívajúcich násilie.

„Spojilo to koalície skupín a jednotlivcov, ktorí predtým nikdy nespolupracovali,“ uviedla zakladateľka V-Day Eve Ensler. „Skutočne verím, že tento deň zmení myslenie, paradigmu a energiu planéty…Teraz vieme, že násilie na ženách je globálny fenomén a nie je špecifický pre kultúru, národ alebo rodinu. Sme ním ovplyvnení všetci.“

V Day v Európskom Parlamente

 

K iniciatíve sa prihlásilo množstvo aktivistov, spisovateľov, študentov, tanečníkov, politikov i celebrít po celom svete. Hromadný tanec sa zorganizoval v hlavnom meste Českej republiky, Poľska, Maďarska i Rakúska, nie však v Bratislave. Na Slovensku sa k tejto iniciatíve oficiálne pripojilo podujatie v Košiciach a Spišskej Novej Vsi.

V Bruseli sa do tanca na Place de la Monnaie podľa organizátorov, Európskej ženskej loby, zapojilo asi 500 ľudí.

EÚ: Opatrenia, nielen slová

„Jedna z troch žien je vystavená riziku násilia proti ženám a dievčatám. To je neakceptovateľné,“ uviedol stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. „Európska únia sa vždy postavila v boji proti násiliu a diskriminácii a budeme v tom pokračovať. Usilujeme o spoločnosť rešpektu a solidarity, ktoré sú našimi kľúčovými cieľmi.“

V krajinách EÚ sa počet žien, ktoré sú obeťami fyzického násilia zo strany partnerov, pohybuje od 12 do 35 %. Špecializované služby pre obete sú pritom nedostatočné, často nerovnomerne distribuované a ich financovanie je nekonzistentné.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) zbiera porovnateľné informácie o rodovo podmienenom násilí, na základe ktorých mu tvorcovia politík a relevantné inštitúcie bojovať proti tomuto porušovaniu ľudských práv.

„Ženy sa musia cítiť v bezpečí: je čas konať,“ zdôraznil predseda Výboru EP pre práva žien Mikael Gustafsson. „Potrebujeme opatrenia, nielen slová. Je načase, aby sme vyčlenili peniaze a zdroje na boj proti násiliu založeného na rodovej príslušnosti.“

Hromadného tanca a protestov v Bruseli sa zúčastnili viacerí členovia Európskej komisie, napr. Cecilia Malmström, Viviane Reding Kristalina Georgieva, Andris Piebalgs či Štefan Füle.

Kristalina Georgieva, komisárka EÚ pre medzinárodnú spoluprácu, na Place de la Monnaie, Zdroj: Opens external link in new windowEurópska komisia

Štefan Füle, komisár EÚ pre rozšírenie, s tureckou ministerkou Fatma Şahin v budove EK, Zdroj: Európska komisia

V budove Európskeho parlamentu sa tanec nacvičoval už 29. januára. Dňa 6. februára prijalo EP uznesenie o odstránení a prevencii všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách.

Video-odkazy niektorých zapojených predstaviteľov EK a EP nájdete na stránke Európskej ženskej loby a na stránke One Billion Rising.

Pozície

„Iba koordinované opatrenia na všetkých národných a nadnárodných úrovniach a globálna kampaň môžu prispieť k dodržiavaniu ľudských práv žien a dievčat na celom svete,“ uviedla europoslankyňa  Monika Smolková (SMER, S&D) pri príležitosti hlasovania o uznesení o odstránení a prevencii všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách 6. februára. „Jednou z kľúčových priorít pri riešení násilia na ženách a dievčatách musí byť odstránenie diskriminačných sociálno-ekonomických a kultúrnych postojov, ktoré určujú ženy do podradného postavenia v spoločnosti a vedú k tolerancii násilia páchaného na ženách a dievčatách tak v súkromnej ako aj vo verejnej sfére, doma aj na pracoviskách.“

„Ženám, ktoré sú obmedzované fyzicky, psychicky, sociálne alebo ekonomicky nie je umožnené rozhodovať podľa svoje vôle. Ide o etický a morálny problém, pretože sú nim porušované základné ľudské práva a ľudská dôstojnosť,“ vysvetlil Miroslav Mikolášik (KDH, EĽS). Hlasoval však proti prijatiu uznesenia, pretože „obsahuje paušálnu odvolávku aj na stereotypy ako sexuálne a reprodukčné práva, ktoré zakladajú právo na potrat“.

Zdroj: http://www.euractiv.sk/rovnost-sanci/clanok/eu-tancom-bojovala-proti-nasiliu-na-zenach-020711

Pridaj komentár