Veľvyslanectvo USA podporuje podnikanie žien na Slovensku

Veľvyslanectvo USA na základe iniciatívy bývalej ministerky zahraničných vecí USA, pani Hillary Clinton, ktorá podporovala a stále podporuje ženy podnikateľky, sa rozhodlo implementovať na Slovensku projekt zameraný na podporu podnikania žien. Na Slovensku pôsobí len niečo vyše 27 percent žien v podnikaní, čo predstavuje približne len niečo vyše 100 000 ľudí. Na základe tejto skutočnosti, v spolupráci s Vidieckou […]

Ženy platia za materstvo vysokú cenu

Ženy platia za materstvo vysokú cenu, tvrdí OECD v novej štúdii o rodovom rozdiele s názvom Closing the Gender Gap: Act Now (Ostráňme rodové rozdiely: Konajme teraz). Štúdia poukazuje na fakt, že vzdelanie žien prispelo k ich zvýšeniu účasti na trhu práce v celosvetovom meradle, ale rozdiely v podmienkach a odmeňovaní stále pretrvávajú. Priemerne zarábajú ženy v […]

Ženské podnikateľské fórum

Veľvyslanectvo USA a americká obchodná komora zorganizovali 15.10.2012 v hoteli Crown Plaza v Bratislave ženské podnikateľské fórum. Spoločným cieľom diskusií bolo pomenovanie hlavných problémov, ktorým čelia ženy podnikateľky, alebo ženy na prahu podnikania na Slovensku a hľadanie inšpirujúcich a povzbudzujúcich riešení založených na skúsenostiach, kompetenciách, odbornosti. Za MPSVR SR v otváracom paneli vystúpil štátny tajomník Branislav Ondruš. […]

Využitie plného potenciálu žien v českej ekonomike

Spločnosť McKinsey predstavila správu o nevyužitom potenciále žien aj v Českej republike: “Ženy představují v českém byznysu nevyužitý potenciál. Lze doložit, že větší zapojení žen do ekonomické aktivity může podpořit hospodářský růst a zlepšit výkonnost společností. Ve srovnání 12 významných zemí patří Česká republika se čtyřprocentním zastoupením žen v představenstvech do nejnižšího kvartilu. Nízký podíl žen […]