Ženské podnikateľské fórum

Posted on Posted in Aktivity

Veľvyslanectvo USA a americká obchodná komora zorganizovali 15.10.2012 v hoteli Crown Plaza v Bratislave ženské podnikateľské fórum. Spoločným cieľom diskusií bolo pomenovanie hlavných problémov, ktorým čelia ženy podnikateľky, alebo ženy na prahu podnikania na Slovensku a hľadanie inšpirujúcich a povzbudzujúcich riešení založených na skúsenostiach, kompetenciách, odbornosti. Za MPSVR SR v otváracom paneli vystúpil štátny tajomník Branislav Ondruš. Viac informácií tu

Pridaj komentár