Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Najbližšie zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť sa uskutoční dňa 26. júna 2017 o 13.00 h v zasadacej miestnosti MPSVR SR č. 117, Špitálska 4, 1. posch. Predbežný program zasadnutia: Návrh programu: 1. Otvorenie 2. Návrh rokovacieho poriadku Výboru pre rodovú rovnosť 3. Informácia o novom zložení výboru a voľba podpredsedu/níčky Výboru pre rodovú rovnosť za […]

Výzva na nominácie do Výboru pre rodovú rovnosť

Výzva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter vyhlásil výzvu za účelom vymenovania členov komory za mimovládne neziskové organizácie vo Výbore pre rodovú rovnosť. Písomné žiadosti organizácií uchádzajúcich sa o členstvo vo výbore je možné predkladať do 28. apríla 2017 (vrátane).

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť 13.10.2015

P O Z V Á N K A na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,  ktoré sa uskutoční dňa 13. októbra 2015 13.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4 v Bratislave   Návrh programu: 1.    Otvorenie a kontrola plnenia uznesení 2.    Informácia o […]

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

P O Z V Á N K A na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,  ktoré sa uskutoční dňa 3. júna 2015 13.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4 v Bratislave   Návrh programu: Otvorenie Kontrola uznesení Informácia zo zasadnutia Rady vlády SR […]

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

20. mája 2014  sa o 10 hod uskutoční zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v zasadačke č. 117 MPSVR SR, Špitálska 4-6-8 v Bratislave. Program a materiály sú k dispozícii tu.

Odborný workshop k príprave stratégie ľudských práv v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien

Dňa 23. apríla 2014 sa v priestoroch MPSVR (zasadačka č. 117 na 1.poschodí) uskutoční odborný workshop k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Workshop bude k téme stratégie Rodová rovnosť a ľudské práva žien. Program workshopu: 9.00 – 9.15  Registrácia 9.15 –  11.00 Odborné prezentácie: Rodová rovnosť – východiská a pojmy. Doc. PhDr. […]

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Termín zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť bude dňa 30. januára 2014 v čase od 13.00 hod. (v  zasadacej miestnosti MPSVR SR č. 117, Špitálska 4, 1. posch.). Prítomnosť verejnosti na zasadnutí je možná do naplnenia kapacity zasadacej miestnosti. Upozornenie: na základe avizovaného záujmu verejnosti je kapacita sály naplnená a nevieme garantovať ďalšiu účasť verejnosti na zasadnutí.

Stanovisko Výboru pre rodovú rovnosť k spochybňovaniu princípu rodovej rovnosti

Stanovisko Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k spochybňovaniu princípov rodovej rovnosti   Vláda SR tak, ako sa uvádza v Programovom vyhlásení na roky 2012 – 2016, považuje kvalitu života za výsledok súdržnej spoločnosti, ktorá je závislá od solidarity všetkých jej vrstiev a od spájania silnej hospodárskej politiky s […]

Materiály zo zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť

P O Z V Á N K A na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,  ktoré sa uskutoční dňa 21. októbra 2013 o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4 v Bratislave   Návrh programu: 1.      Otvorenie – overenie uznášaniaschopnosti a schválenie programu 2.      Kontrola uznesení […]

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

21. mája 2013 sa na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny uskutoční 6. zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Program a materiály k zasadnutiu výboru sú k dispozícii tu. Účasť verejnosti na zasadnutí je možná podľa kapacity zasadacej miestnosti.

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť prijala uznesenie k Štatútu Výboru LGBTI

V stredu (17. októbra 2012) sa v priestoroch Úradu vlády SR uskutočnilo 7. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením jej predsedu, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka. Rada je poradným orgánom vlády SR zložená zo zástupcov štátnej správy, akademickej obce […]

Ministerstvo pokračuje v riešení rodovej nerovnosti

Minister práce Ján Richter a štátny tajomník Jozef Burian sa zúčastnili na dnešnom zasadnutí Výboru pre rodovú rovnosť. Minister Ján Richter, ako predseda tohto výboru, dúfa, že výsledky práce odborných pracovných skupín pomôžu nastaviť stratégie a politiky s ohľadom na potreby a záujem žien i mužov na Slovensku. „Tento výbor má veľký význam a bol by som rád, keby sa […]

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Minister práce, sociálnych vecí a  rodiny Slovenskej republiky, predsedu Výboru pre rodovú rovnosť pozýva členov a členky výboru na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť, ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2012, v čase od 10.00 hod., v kongresovej miestnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, Bratislava. Program rokovania a materiály sú k dispozícii tu.