Výzva na nominácie do Výboru pre rodovú rovnosť

Posted on Posted in Aktuálne výzvy

Výzva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter vyhlásil výzvu za účelom vymenovania členov komory za mimovládne neziskové organizácie vo Výbore pre rodovú rovnosť. Písomné žiadosti organizácií uchádzajúcich sa o členstvo vo výbore je možné predkladať do 28. apríla 2017 (vrátane).