Topky: Oľga Pietruchová o feminizme: Ženám sa investícia do vzdelania neoplatí tak, ako mužom

Posted on Posted in Aktuality

Sú vzdelanejšie, zodpovedné, no napriek tomu pracujú na nižších pozíciách a zarábajú menej ako muži. Spoločenská rovnoprávnosť žien je aj v 21. storočí stále diskutovanou témou. O tom, aké výhody dokážu myšlienky feminizmu priniesť Slovensku, sme sa zhovárali s Oľgou Pietruchovou, odborníčkou na rodovú rovnosť žien a mužov.

“Dnes sme sa, samozrejme, posunuli oveľa ďalej ako v predchádzajúcom storočí. Ženy majú možnosti, o akých naše matky a staré matky ani nesnívali. Napriek tomu sú stále živé témy ako nerovnosť v odmeňovaní, stále nízke zastúpenie žien v rozhodovaní, s tým spojená existencia rôznych predsudkov a stereotypov o (ne)schopnostiach žien a mužov v určitých oblastiach, ktoré v konečnom efekte vedú k obmedzovaniu osobnej slobody. No a v neposlednom rade je tu stále problematika násilia na ženách, najmä násilia v intímnych vzťahoch a sexuálneho násilia, v prevencii ktorého máme stále čo robiť.” Celý rozhovor tu