Mužov na materskej neustále pribúda

Trend zvyšovania počtu slovenských mužov na materskej je stále výraznejší. Kým v septembri 2014 bolo na materskej 292 mužov, v septembri 2015 ich počet stúpol na 733 a v rovnakom mesiaci tohto roka poberalo dávku materské už 1 341 mužov.

Podporia matky s malými deťmi. Škôlkami aj pružnou formou práce

Pravda | 13.08.  Matky s malými deťmi by mohli mať väčšiu šancu ľahšie sa zamestnať. Ministerstvo práce cez projekt financovaný z eurofondov chce totiž podporiť vytváranie nových miest v jasliach, škôlkach, ale aj detských kútikov pre staršie deti v priestoroch firiem. „Cielene chceme podporiť zamestnávanie žien matiek s deťmi v predškolskom veku, keďže zamestnanosť v tejto skupine je veľmi nízka, na […]

Štát firmy nabáda, nech zriadia škôlky

SME, 12.8.2014/ Ministerstvo sociálnych vecí plánuje koncom roka z eurofondov vyčleniť 23 miliónov eur, aby rodičom a najmä matkám s malými deťmi v predškolskom veku pomohlo vrátiť sa do zamestnania. „U žien, ktoré majú dieťa do šesť rokov, je až o 40 percent vyššia nezamestnanosť ako u mužov,“ hovorí štátny tajomník ministerstva sociálnych vecí Jozef […]

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí – výzva do súťaže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky organizuje už dvanásty ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Ako priorita pre tento ročník bola v oblasti rodovej rovnosti zvolená téma zastúpenia žien v manažmente a v oblasti podpory rodiny téma zosúladenia rodinného a pracovného života. Ministerstvo považuje za potrebné a dôležité nielen oceniť zamestnávateľov, ale aj informovať verejnosť o príkladoch dobrej […]

Deň otcov, čím si zvláštny?

Pri príležitosti podujatia organizovaného Belgickým inštitútom pre rodovú rovnosť, COFACE uskutočnilo reedíciu publikácie “Môj otec je v práci” My daddy is at work, skúmal otázku otcovstva a zosúladenie pracovného a rodinného života a úlohu rodičov. Zblížilo sa mnoho účastníkov z inštitúcií, výskumných organizácií, občianskej spoločnosti a Európskej komisie. Čítajte viac: http://trnovec.blog.sme.sk/c/331111/Den-otcov-cim-si-zvlastny.html#ixzz2WfQY2W7l

Starostlivosť o dieťa: Komisia vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie

Vo svojej dnes vydanej správe Európska Komisia uviedla, že ak má EÚ do roku 2020 dosiahnuť cieľ 75% miery zamestnanosti, členské štáty musia vynaložiť väčšie úsilie na opatrenia týkajúce sa starostlivosti o deti. V správe o pokroku sa uvádza, že oba ciele týkajúce sa dostupnosti a prístupnosti služieb starostlivosti o deti dohodnuté na úrovni EÚ (pozri prílohu) splnilo len […]

Materské a rodičovské dávky: Koľko vám dajú?

SME / Je jedno, či máte povinné, alebo dobrovoľné poistenie. Na dávku sú v podstate rovnaké požiadavky. Podmienky účasti v nepovinnom systéme sa však často menia. Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/6766910/materske-a-rodicovske-davky-kolko-vam-daju.html#ixzz2RV5uUmrX

Deti vo Veľkej Británii už prebudili aj slovenských úradníkov

SME / Okolo sto detí odobrali za posledné tri roky britské sociálne úrady ich slovenským rodičom. Mnohé si už odvtedy adoptovali noví rodičia a šanca, že sa vrátia k biologickým rodičom, je minimálna. Prípady eviduje Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Niektoré sú staršie ako tri roky. Viac tu