Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí – výzva do súťaže

Posted on Posted in Aktivity, Aktuálne výzvy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky organizuje už dvanásty ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Ako priorita pre tento ročník bola v oblasti rodovej rovnosti zvolená téma zastúpenia žien v manažmente a v oblasti podpory rodiny téma zosúladenia rodinného a pracovného života. Ministerstvo považuje za potrebné a dôležité nielen oceniť zamestnávateľov, ale aj informovať verejnosť o príkladoch dobrej praxe a úsilí vynaloženom v prospech rodovej rovnosti a  zosúladenia rodinného a pracovného života, a to najmä v roku, kedy si pripomíname 20 výročie vyhlásenia Roka rodiny Organizáciou spojených národov.

Dotazník k súťaži bude slúžiť nielen k vyhodnoteniu súťaže, ale aj ako cenný zdroj informácií pre MPSVR SR o iniciatívach zamestnávateľov v oblasti rodovej rovnosti a zosúladenia rodinného a pracovného života.

Pokyny pre zamestnávateľov:

Dotazník k súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2013.

Vyplnený  dotazník  zašlite na  adresu Inštitútu pre výskum práce a rodiny (silvia.porubanova@ivpr.gov.sk) do 30. marca  2014. Uvítame vyplnené dotazníky aj v prípade, že sa do súťaže nemáte záujem zapojiť.

Vopred Vám ďakujem za ochotu, trpezlivosť a čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.

Ďalšie informácie o súťaži a oceneniach z predchádzajúcich ročníkov nájdete tu.

Pridaj komentár