Správe EIGE pre SK PRES na tému “ženy a chudoba”

Bratislava 29. novembra (TASR) – Takmer každý piaty človek na Slovensku žije na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. K najohrozenejším skupinám patria mladí ľudia, jednorodičovské rodiny, rodiny s troma a viac deťmi, ľudia so zdravotným znevýhodnením a rómske obyvateľstvo. Uvádza to nová správa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE).

Zastavme násilie na ženách

Cena, ktorú platíme za násilie na ženách, je dlhodobo podceňovaná

Odhaduje sa, že cena násilia páchaného na ženách je mimoriadne vysoká. Priame a nepriame náklady súvisiace s domácim násilím, násilím na ženách a v intímnych vzťahoch sa dotýkajú nielen obetí a ich najbližšieho okolia, ale rovnako spoločnosti a celej jej ekonomiky. Také sú znepokojivé výsledky “Štúdie o odhadovaných nákladoch na rodovo – podmienené násilie v EÚ”, publikovanej Európskym inštitútom pre […]

EIGE zavádza Index rodovej rovnosti

13. júna sa uskutoční v Bruseli uvádzajúca konferencia pre EÚ Index rodovej rovnosti, ktorý vznikol vďaka Európskemu inštitútu pre rodovú rovnosť. Infromácie k indexu, jeho zdôvodneniu a kompozícii sú dostupné tu. EIGE ponúka možnosť sledovať konferenciu cez video-streem, ktorý bude dostupný 13.6. od 9.30 hodiny na adrese http://eige.europa.eu/content/video-streaming-gender-equality-index-launch-conference