Ocenenia za rok 2009

Deviaty ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

Dňa 11. mája 2010 sa v Bratislave v Miestodržiteľskom paláci na Hlavnom námestí  uskutočnilo  slávnostné odovzdanie ocenení ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2009 spojené s konferenciou Udržateľnosť politík rodovej rovnosti a nové trendy.

Ocenenia najústretovejším prorodinne a prorodovo orientovaným zamestnávateľom odovzdala Viera Tomanová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Súčasťou akcie bola moderovaná diskusia s ocenenými zamestnávateľmi. Zároveň bol vyhlásený na rok 2010 už jubilejný desiaty ročník súťaže.

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová

 Po úvodnom príhovore prebehlo ocenenie zamestnávateľov a vyhlásenie jubilejného 10 ročníka súťaže.

Na prvom mieste sa umiestnili spoločnosti IBM International Services Center, spol. s r.o. , ACCENTURE, spol. s r. o. a GlaxoSmithKline Slovakia, spol. s r. o. z Bratislavy

Na druhom mieste sa umiestnili spoločnosti Sanofi – Aventis Pharma Slovakia, spol. s r.o. a SLOVNAFT, a. s. z Bratislavy

Na treťom mieste sa umiestnila spoločnosť AQUASTYL Slovakia, spol. s r. o. z Považskej Bystrice

Boli udelené aj dve špeciálne ocenenia. Za dlhodobú realizáciu projektu Zdravé komunity zdravotnej poisťovni Union a.s. a za vytváranie pracovných príležitostí a integráciu zdravotne postihnutých občanov do pracovného procesu chránenej dielni AV MOBILITA, spol. s r. o. 

Úvodný príhovor ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viery Tomanovej
Úvodný príhovor ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viery Tomanovej

 

1.miesto IBM International Services Center spol. s r.o. Bratislava, ocenenie prevzal Roman Brestovanský - generálny riaditeľ IBM Slovensko
1.miesto IBM International Services Center spol. s r.o. Bratislava, ocenenie prevzal Roman Brestovanský - generálny riaditeľ IBM Slovensko

 

1.miesto GlaxoSmithKline Slovakia, spol. s r.o. Bratislava, ocenenie prevzala Jana Palenčárová - personálna riaditeľka
1.miesto GlaxoSmithKline Slovakia, spol. s r.o. Bratislava, ocenenie prevzala Jana Palenčárová - personálna riaditeľka
 

 

1.miesto Accenture, spol. s r.o. Bratislava, ocenenie prevzal Nicolas Moschatos - riaditeľ pre ľudské zdroje
1.miesto Accenture, spol. s r.o. Bratislava, ocenenie prevzal Nicolas Moschatos - riaditeľ pre ľudské zdroje

  

2.miesto Slovnaft, a.s. Bratislava, ocenenie prevzala Mária Vinceová - predsedníčka komisie starostlivosti o zamestnancov v odborovej organizácii, ZO ECHOZ v skupine Slovnaft
2.miesto Slovnaft, a.s. Bratislava, ocenenie prevzala Mária Vinceová - predsedníčka komisie starostlivosti o zamestnancov v odborovej organizácii, ZO ECHOZ v skupine Slovnaft

  

2.miesto Sanofi - Aventis Pharma Slovakia, spol. s r.o. Bratislava, ocenenie prevzala Milica Moilitorisová - generálna manažérka pre Slovensko
2.miesto Sanofi - Aventis Pharma Slovakia, spol. s r.o. Bratislava, ocenenie prevzala Milica Moilitorisová - generálna manažérka pre Slovensko

  

3.miesto Aquastyl, spol. s r.o. Považská Bystrica, ocenenie prevzala Viera Jankejechová - ekonómka firmy
3.miesto Aquastyl, spol. s r.o. Považská Bystrica, ocenenie prevzala Viera Jankejechová - ekonómka firmy

 

Špeciálne ocenenie - AV Mobilita, spol. s r.o., chránená dielňa, ocenenie prevzala Ivona Valušková - konateľka spoločnosti
Špeciálne ocenenie - AV Mobilita, spol. s r.o., chránená dielňa, ocenenie prevzala Ivona Valušková - konateľka spoločnosti

 

Špeciálne ocenenie - Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, ocenenie prevzal Martin Hargaš - člen predstavenstva
Špeciálne ocenenie - Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, ocenenie prevzal Martin Hargaš - člen predstavenstva

 

Spoločná fotografia všetkých ocenených zamestnávateľov s ministerkou PSVR Vierou Tomanovou
Spoločná fotografia všetkých ocenených zamestnávateľov s ministerkou PSVR Vierou Tomanovou
 

Po príhovoroch riaditeľky odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti Viery Hanulákovej a Sylvie Porubänovej, zástupkyne riaditeľky Inštitútu pre výskum práce a rodiny, nasledovala moderovaná diskusia s ocenenými zamestnávateľmi a panelová diskusia k inštitucionálnemu zabezpečeniu udržateľnosti politík rodovej rovnosti. 

 

 

Príhovor riaditeľky odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Viery Hanulákovej
Príhovor riaditeľky odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Viery Hanulákovej

  

Moderovaná diskusia s ocenenými zamestnávateľmi
Moderovaná diskusia s ocenenými zamestnávateľmi

  

Príhovor štátnej tajomníčky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Emílie Kršíkovej
Príhovor štátnej tajomníčky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Emílie Kršíkovej
 
Účastníci konferencie a slávnostného udeľovania cien v Miestodržiteľskom paláci
Účastníci konferencie a slávnostného udeľovania cien v Miestodržiteľskom paláci

 

Program konferencie s pozvánkou .pdf

Tlačová správa .pdf

Pridaj komentár