Vláda milo prekvapila

Súčasnej vláde sa podarilo začiatkom februára presadiť prelomovú novelu antidiskriminačného zákona. Potichu schválený vládny návrh umožňuje prijímanie takzvaných dočasných vyrovnávacích opatrení na odstránenie znevýhodnenia na základe príslušnosti k etnickej skupine, rodu, zdravotného postihnutia či veku.     Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum kultúry a etnicity Čítajte viac: http://komentare.sme.sk/c/6710869/vlada-milo-prekvapila.html#ixzz2LuO9fFvr

Schválená novela antidiskriminačného zákona

NR SR na svojej 14. schôdzi schválila novelu tzv. antidiskriminačného zákona (zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení […]

Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu

Medzinárodná konferencia pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka 14. decembra 2012, Hotel Bôrik, Bratislava ORGANIZÁTORI: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Predbežný program 8:15 – 9:45 Registrácia 08:30 – 09:45 Slávnostné zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a […]

Zborník: Dáta o rovnosti v slovenskej realite

„Vytvárať politiku rovnakých príležitostí bez monitoringu etnicity je ako zaviesť úspešný finančný manažment bez vedenia účtovníctva.“[1] Vďaka intenzívnemu úsiliu členov a členiek expertnej platformy pre dáta o rovnosti vznikol zborník, ktorý je výsledkom aktivít projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite – prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti.

Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite

Regionálne sympózium pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera k záverom rovnako nazvanému projektu sa bude konať v Bratislave, Hotel Bôrik, 15. – 16. november 2012. Podujatie budú facilitovať Dušan Ondrušek a Karolína Mikova z PDCS. 

RTVS uvádza cyklus filmov o diskriminácii

V rámci projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite uvedie Dvojka RTVS každý piatok od 9. 11. 2012 o 18:45 cyklus publicisticko-dokumentárnych filmov Diskriminácia sa ma (do)týka.

IKEA vyretušovala zo saudského katalógu všetky ženy

SME / Švédi rozhodnutie firmy kritizujú. Ministerka hospodárstva tvrdí, že ženy nemožno vymazať z reality Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/6552237/ikea-vyretusovala-zo-saudskeho-katalogu-vsetky-zeny.html#ixzz284qmdDGK

Novela antidiskriminačného zákona v MPK

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovacieho konania novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Novela zákona rozširuje vymedzenie definície nepriamej diskriminácie a zohľadňuje rozhodnutie zo dňa 4. marca 2011 vo veci […]

Belgičanka ukázala sexizmus na ulici

(Sme) Študentka filmovej školy v Bruseli dotieravosť a urážky mužov nahrala na skrytú kameru. Jej film s názvom Prostitútka (Femme de la rue) rozprúdil v krajine diskusiu o sexizme aj rasizme. Belgičanka Sofie Peetersová, ktorá sa prisťahovala do chudobnej štvrte hlavného mesta pred dvoma rokmi, bola taká zaskočená každodennými výpadmi na ulici, že sa rozhodla […]

Diskrimináciu žien štát priznáva, no veľmi nerieši

(Pravda, 26.6.2012) Slovenská žena patrí predovšetkým k vareche. Ak už práca, tak je pre ňu najlepšia tá v domácnosti, teda bez pláce. Vhodné zamestnanie? Učiteľka, zdravotná sestra, šička. Manažérske pozície či politické funkcie sú prednostne vyhradené pre mužov. Nižšie príjmy znamenajú aj nižšie dôchodky na starobu, ženám teda väčšmi hrozí chudoba. Čítajte viac

Program Daphne: Je potrebné zabezpečiť financovanie na boj proti násiliu na ženách, mladých ľudí a detí, hovorí výbor FEMM

Financovanie programu Daphne musí byť zabezpečené na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim  programom a jeho priorita v rámci novej generácie programov musí zostať vysoká, vzhľadom  na jeho úspech, účinnosť a popularitu, uviedol Výbor pre ženské práva a rodovú  rovnosť v utorok na uznesení o programe DAPHNE: výsledky a vyhliadky. Tiež upozorňuje, že program Daphne bude od roku 2014 […]

OSN vydáva prvú správu o ľudských právach neheterosexuálnych ľudí

Prvá správy OSN o ľudských právach lesieb, gayov, bisexuálov a transgender ľudí (LGBT) podrobne opisuje, ako sú ľudia na celom svete zabíjaní alebo  sa stávajú obeťami nenávisťou motivovaného násilia, mučenia, zadržiavania, kriminalizácie a diskriminácie v zamestnaní, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vzdelávaní pre ich skutočnú alebo domnelú sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.