Schválená novela antidiskriminačného zákona

Posted on Posted in Aktuality

NR SR na svojej 14. schôdzi schválila novelu tzv. antidiskriminačného zákona (zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválená novela upravuje nasledujúce veci:

– rozširuje definíciu nepriamej diskriminácie na podmienečné konanie,

– ruší výnimku pre poisťovníctvo v zmysle rozhodnutia zo dňa 4. marca 2011 vo veci Test-Achats (C-236/09, Ú. V. EÚ C 130, 30.4.2011, s. 4), v ktorom Európsky súdny dvor vyhlásil Článok 5 ods. 2 smernice za neplatný s účinnosťou od 21. decembra 2012.

–  upravuje negatívne vymedzenie diskriminácie v súvislosti s dočasnými vyrovnávacími opatreniami. V tejto súvislosti sa rozširuje možnosť ich prijatia pre všetky subjekty verejnej správy a poskytuje túto možnosť aj iným právnickým osobám. Ustanovenie sa tým dáva do súladu so smernicou a súčasne vyhovuje aj odporúčaniam Výboru pre odstránenie diskriminácie žien pri OSN, vyslovených v záverečných zisteniach k druhej, tretej a štvrtej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.

Účinnosť zákona je od 1.4.2013.

Úvodná stránka materiálu

 

Súvisiace články:

Vláda milo prekvapila

Rómov už môžeme zvýhodniť, Pollák za to omylom nezahlasoval

Pridaj komentár