Podiel žien vo vedení firiem v Únii sa zvýšil

Posted on Posted in Monitoring médií

Európska komisia tvrdí, že regulačný tlak funguje. Podiel žien vo vrcholových orgánoch veľkých firiem sa medziročne zvýšil o 2,2 %, najviac v krajinách, ktoré si kvóty stanovili v národných predpisoch. Najnižší nárast sa zaznamenal na Slovensku.

Podľa posledných údajov o počte žien vo vrcholových orgánoch verejne kótovaných spoločností, podiel žien dosiahol Európskej únii v októbri 2012 úroveň 15,8 %.

V porovnaní s októbrom 2011 ide o vzostup o 2,2 percentuálneho bodu, čo je najväčší medziročný nárast, aký sa dosiaľ zaznamenal. Ženy tvoria v priemere 17 % nevýkonných členov vrcholových orgánov a 10 % výkonných.

Údaje sa týkajú celkovo 582 firiem v EÚ, z toho 10 slovenských, ktoré sú kótované na burze. Až štvrtina najväčších spoločností v EÚ stále nemá vo svojich najvyšších orgánoch zastúpenú ani jednu ženu.

„Tieto výsledky potvrdzujú, že regulačný tlak má svoje opodstatnenie. Podniky si konečne začínajú uvedomovať, že ak chcú v starnúcej spoločnosti obstáť v konkurencii, nemôžu si dovoliť ignorovať ženský talent,“ uviedla podpredsedníčka EK Viviane Reding, ktorá údaje predstavila v piatok (25.1.) na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. 

V januári 2012 mali ženy 13,7 percentný podiel na týchto postoch. Nárast sa minulý rok zaznamenal vo všetkých krajinách EÚ, s výnimkou troch. Bulharsko je jedinou krajinou, kde bol zaznamenaný význačný pokles v zastúpení žien (zníženie o 4 percentuálne body), zatiaľ čo v Poľsku a Írsku sa počet žien vo vrcholových orgánoch nezmenil a stagnuje na 12 %, resp. na 9 %. Slovensko zaznamenalo najnižší nárast.

Zmena v podiele žien vo vrcholových orgánoch, január-október 2012 (percentuálne body)

 

Zdroj: Európska komisia

Krajiny, ktoré majú právne záväznú kvótu, boli podľa EK hnacím motorom zmien, napr. Taliansko, Dánsko alebo Slovinsko. Národné právne nástroje už zaviedlo celkovo 11 členských krajín, avšak zvolili rozdielne prístupy.

Niektoré členské štáty uprednostnili model „dodržiavaj alebo vysvetli“, pri ktorom spoločnosti, ktoré nespĺňajú cieľ rodovej vyváženosti, musia zverejniť svoje dôvody. Iné štáty kategoricky zaviedli záväzný právny cieľ rodovej vyváženosti, ktorého nesplnenie podlieha sankciám.

Najväčší percentuálny nárast v podiele žien sa zaznamenal v Taliansku, ktoré prijalo zákon o kvótach, podľa ktorého do roku 2015 kótované spoločnosti a štátne podniky musia do svojich riadiacich pozícií a dozorných rád vymenovať jednu tretinu žien.

Francúzsko zaviedlo zákon týkajúci sa kvót v roku 2011. Kvóta predstavuje 40 % podiel žien medzi výkonnými a nevýkonnými členmi vrcholových orgánov kótovaných a nekótovaných veľkých spoločností (spoločností s minimálne 500 zamestnancami a príjmami nad 50 mil. EUR) do roku 2017, pričom strednodobým cieľom je 20 % zastúpenie žien do roku 2014. V súčasnosti tam ženy predstavujú 25 % členov vrcholových orgánov spoločností, ktoré zahŕňa francúzsky akciový index CAC 40.

„Tieto príklady sú jasným dôkazom, že časovo obmedzený regulačný zásah môže priniesť žiadanú zmenu,“ poznamenala komisárka Reding.

Európska komisia predložila v novembri 2012 návrh smernice, ktorým sa stanovuje minimálny cieľ 40 % nedostatočne zastúpeného pohlavia medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností v Európe do roku 2020, alebo do roku 2018 v prípade verejných podnikov. Smernica má byť dočasným opatrením a jej platnosť sa má skončiť v roku 2028.

Viac o pokroku smernice v rámci legislatívneho procesu EÚ, jej ľudsko-právnej rovine i názory jednotlivých aktérov sa dozviete v tomto článku.

Zdroj: http://www.euractiv.sk/podnikanie-v-eu/clanok/podiel-zien-vo-vedeni-firiem-v-unii-sa-zvysil-020625

Pridaj komentár