Deň rovnosti v odmeňovaní

25 október 2018 je Slovensku Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Tento dátum symbolicky zvýrazňuje, že ženy od tohto dátumu pracujú „zadarmo“. Pozitívnou správou je, že sa rodový mzdový rozdiel na Slovensku postupne znižuje, aj keď v ostatných rokoch stagnujeme. V roku 2017 predstavoval rodový mzdový rozdiel  v hodinovej mzde 18 %. Inými slovami, priemerný hodinový zárobok žien […]

Inštitút finančnej politiky vydal stanovisko k rodovému mzdovému rozdielu

Adekvátne mzdové ohodnotenie zlepšuje výkon ekonomiky. Príjmové rozdiely medzi pohlaviami sú u nás nadpriemerné, aj po zohľadnení objektívnych charakteristík pracujúcich. Menšie mzdové rozdiely badať najmä na začiatku kariéry. Mzdy žien tlačí nadol častejšia práca v horšie zarábajúcich odvetviach. Dlhšia kariéra a lepšie vzdelanie neprinášajú ženám vyšší príjem v takej miere ako mužom. Zatiaľ čo materstvo je spojené s nižšou […]

Ženy na Slovensku zarábajú o 17,8 % menej ako muži

Ženy musia na Slovensku tento rok pracovať takmer o tri mesiace dlhšie, aby zarobili rovnakú mzdu ako muži za rok 2015. Práve 22. marec si štát pripomína ako Deň rovnosti v odmeňovaní. Rozdiel v hodinovom zárobku vlani predstavoval 17,8 % v prospech mužov a mesačne si našli na svojich výplatných páskach o 22,3 % viac. […]

Robia rovnakú prácu. Žena je “sekretárka”, muž “poradca”

V EÚ od roku 2006 platí smernica EÚ o rovnosti medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu. Ako upozorňuje spravodajkyňa Anna Záborská, túto smernicu z roku 2006 – aj to nie celú, ale len niektoré jej časti – doteraz aplikovalo len v 12 z 28 členských štátov.

Ženy na Slovensku zarobia o pätinu menej ako muži

SME / BRUSEL. Priemerný rozdiel medzi ženskou a mužskou hodinovou mzdou v celej Európskej únii (EÚ) je 16,2 percenta. O toľko menej zarobia ženy v porovnaní so svojimi mužskými kolegami, uvádza sa v dnes zverejnenej správe Európskej komisie (EK). V prepočítaní na kalendárne dni vychádza, že ženy oproti mužom robia 59 dní zadarmo. Viac tu

Rodový mzdový rozdiel - ilustrácia

4.apríl 2013 – Deň rovnosti v odmeňovaní

4. apríla 2013 si pripomíname na Slovensku Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Tento dátum symbolicky ukazuje, že ženy musia na Slovensku pracovať o 3 mesiace dlhšie, aby zarobili rovnakú mzdu ako muži zarobia za kalendárny rok.  Rodový mzdový rozdiel  bol v roku 2011 na Slovensku 20,5%, kým na úrovni EÚ 16,2%.  Priemerný zárobok žien teda […]

E. Bauer, K. Neveďalová: Stereotypy v médiách ženy degradujú

Euractiv / Obe sa venujú v Európskom parlamente rodovým otázkam. Hoci sú z odlišných politických skupín ich diagnóza problémov postavenia žien v spoločnosti v mnohých otázkach konverguje. Kvóty, chudoba, postavenie na trhu práce a mediálny obraz žien. Pýtali sme sa europoslankýň Edit Bauer (Európska ľudová strana, SMK) a Kataríny Neveďalovej (S&D, SMER-SD) na ich vnímanie rodových […]

Ženy stále dostávajú menej, dodnes pracovali zadarmo!

TV JOJ/ Európsky deň rovnosti vyjadruje to, o koľko dní musia pracovať ženy viac, aby sa dorovnali mužom, to znamená, že ženy musia pracovať o 59 dní na viac, aby sa dorovnali platovo. Aj to nie všade v Európe. Oproti Európskemu priemeru zaostávajú Slovenky, ktoré môžu naozaj škrípať zubami. Ich deň len príde a to […]

Ženy platia za materstvo vysokú cenu

Ženy platia za materstvo vysokú cenu, tvrdí OECD v novej štúdii o rodovom rozdiele s názvom Closing the Gender Gap: Act Now (Ostráňme rodové rozdiely: Konajme teraz). Štúdia poukazuje na fakt, že vzdelanie žien prispelo k ich zvýšeniu účasti na trhu práce v celosvetovom meradle, ale rozdiely v podmienkach a odmeňovaní stále pretrvávajú. Priemerne zarábajú ženy v […]

EÚ začína nový program na zlepšenie rovnosti žien a mužov

Brusel  – EÚ začala nový program s názvom Rovnosť sa oplatí. Jeho cieľom je podporovať úsilie spoločností v riešení jedného z najväčších problémov budúcnosti – nedostatok kvalifikovaných pracovníkov – pomocou presadzovania rovnosti medzi mužmi a ženami a tým znižovaním rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Program ponúka semináre pre podniky vo všetkých zúčastnených krajinách a […]

Diskrimináciu žien štát priznáva, no veľmi nerieši

(Pravda, 26.6.2012) Slovenská žena patrí predovšetkým k vareche. Ak už práca, tak je pre ňu najlepšia tá v domácnosti, teda bez pláce. Vhodné zamestnanie? Učiteľka, zdravotná sestra, šička. Manažérske pozície či politické funkcie sú prednostne vyhradené pre mužov. Nižšie príjmy znamenajú aj nižšie dôchodky na starobu, ženám teda väčšmi hrozí chudoba. Čítajte viac

Koľko by zarábali matky, keby boli za svoju prácu platené?

Koľko by zarábali matky, keby ich za materské povinnosti platili? Online platový prieskum Platy.sk v spolupráci s portálom Rodinka.sk prepočítal, koľko času strávia matky s deťmi jednotlivými každodennými alebo pravidelne sa opakujúcimi činnosťami. Za týždeň by matka na materskej s dvomi deťmi mohla zarobiť 384 eur. Viac tu

Správa o rovnosti mužov a žien v EÚ za rok 2011

Správa o pokroku dosiahnutom v roku 2011 v rovnosti žien a mužov je súčasťou širšej Správy Komisie o uplatňovaní Charty základných práv EÚ v minulom roku [214 KB].  Správa zdôrazňuje hlavný vývoj ako na národnej tak na európskej úrovni v piatich kľúčových oblastiach rámcovej stratégie EÚ v oblasti rovnosti žien a mužov na obdobie 2010-2015, a to […]