EÚ začína nový program na zlepšenie rovnosti žien a mužov

Posted on Posted in Aktivity

Brusel  – EÚ začala nový program s názvom Rovnosť sa oplatí. Jeho cieľom je podporovať úsilie spoločností v riešení jedného z najväčších problémov budúcnosti – nedostatok kvalifikovaných pracovníkov – pomocou presadzovania rovnosti medzi mužmi a ženami a tým znižovaním rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Program ponúka semináre pre podniky vo všetkých zúčastnených krajinách a konferencie v Bruseli, ktoré umožnia zdieľanie osvedčených postupov a vytváranie sietí k rovnosti žien a mužov naprieč hranicami. Viac tu

Informačný leták o inciatíve v anglickom jazyku

Pridaj komentár