Záverečná konferencia k nár.projektu Inštitút rodovej rovnosti

Centrum vzdelávania MPSVR SR v spolupráci s odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR pozývajú na záverečnú konferenciu k národnému projektu Inštitút rodovej rovnosti, ktorá sa uskutoční 24.9.2014 v hoteli Echo, Bratislava. Pozvánka a program tu

Výberové konanie v projekte Inštitút rodovej rovnosti

V rámci národného projektu Inštitút rodove rovnosti obsadzuje Centrum vzdelávania MPSVR SR pracovné pozícíe manažérok/iek a asistentov/iek: Asistent manažéra Krajského kontaktného miesta v rámci národného projektu Rodovej rovnosti_BB Asistent manažéra Krajského kontaktného miesta v rámci národného projektu Rodovej rovnosti_KE Asistent manažéra Krajského kontaktného miesta v rámci národného projektu Rodovej rovnosti_TN Asistent-ka manažéra-ky Aktivity č. 1 […]

Olympiáda ľudských práv k rodovej rovnosti

V dňoch 20.-22. marca prebieha v Liptovskom Jáne  finále 15. ročníka Olympiády ľudských práv. Témou tohto roku sú Ľudské práva žien a rodová rovnosť. Finále OĽP zastrešuje národný projekt Inštitút rodovej rovnosti. Lektorky a expertky z národného projektu budú počas trojdňového podujatia vzdelávať mladých ľudí, ako i učiteľov a učiteľky v téme rodovej rovnosti a […]

Konferencia „Úloha mužov v rodovej rovnosti“

V januári 2013 „uzrie svetlo sveta“  obsiahla  európska štúdia „The Role of Men in Gender Equality“ European Insights & Strategies, ako publikačný výsledok projektu PROGRESS, podporeného Európskou komisiou.  Štúdia si  ambiciózne kladie za  cieľ sumarizovať zistenia i  odporúčania  agendy rodovej rovnosti z hľadiska optiky i potrieb mužov na európskej i jednotlivých národných úrovniach, zohľadňujúc pri tom prístupy a výskumy […]

Výberové konanie na expertov/ky rodovej rovnosti

Centrum vzdelávanie MPSVR SR ako realizátor národného projektu Inštitút rodovej rovnosti vypisuje výberové konanie na expertné, lektorské a manažérske pozície. uzávierka prihlášok je 31. 08. 2012 do 14:00 hod..