Výberové konanie na expertov/ky rodovej rovnosti

Posted on Posted in Aktivity

Centrum vzdelávanie MPSVR SR ako realizátor národného projektu Inštitút rodovej rovnosti vypisuje výberové konanie na expertné, lektorské a manažérske pozície. uzávierka prihlášok je 31. 08. 2012 do 14:00 hod..

Životopisy zasielajte poštou na adresu:

Centrum vzdelávania MPSVR SR
Ing. Július Lukáč – riaditeľ
Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava

Životopisy vo formáte EUROPASS aj s kompletnou podpornou dokumentáciou (diplom, certifikáty
o absolvovaní kurzov a školení, atď.) prosím pošlite v dvoch rovnopisoch.

Obsadzované pozície:

Asistent KKM Banská Bystrica

Asistent KKM Bratislava

Asistent KKM Košice

Asistent KKM Trenčín

Asistent KKM Trnava

Manažér AKT 1

Manažér KKM Košice

Junior Expert

Senior Expert

Životopisy zasielajte vo vzore Europass (stiahnuť)

Pridaj komentár