Správe EIGE pre SK PRES na tému “ženy a chudoba”

Bratislava 29. novembra (TASR) – Takmer každý piaty človek na Slovensku žije na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. K najohrozenejším skupinám patria mladí ľudia, jednorodičovské rodiny, rodiny s troma a viac deťmi, ľudia so zdravotným znevýhodnením a rómske obyvateľstvo. Uvádza to nová správa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE).

Štúdia: Viac žien v IKT zvýši HDP o miliardy eur

Komisia vydala štúdiu, podľa ktorej by viac žien v digitálnom sektore znamenalo nárast ročného HDP Únie o 9 miliárd eur. V sektore IKT majú ženy vyššie platy, flexibilnejší pracovný rozvrh a sú tu menšie rodové rozdiely v platoch než v iných odvetviach hospodárstva. Záujem väčšieho počtu dievčat o kariéru v digitálnom odvetví a väčší počet […]

Ženské podnikateľské fórum

Veľvyslanectvo USA a americká obchodná komora zorganizovali 15.10.2012 v hoteli Crown Plaza v Bratislave ženské podnikateľské fórum. Spoločným cieľom diskusií bolo pomenovanie hlavných problémov, ktorým čelia ženy podnikateľky, alebo ženy na prahu podnikania na Slovensku a hľadanie inšpirujúcich a povzbudzujúcich riešení založených na skúsenostiach, kompetenciách, odbornosti. Za MPSVR SR v otváracom paneli vystúpil štátny tajomník Branislav Ondruš. […]

Na prácu pre mladých štát vyčlení 70 miliónov eur

Vláda plánuje na vytvorenie približne 14 460 pracovných miest určených pre mladých ľudí do 29 rokov minúť 70 miliónov eur z eurofondov. Po piatkovom rokovaní Rady solidarity a rozvoja to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Financie by sa mali získať aj realokáciou prostriedkov medzi jednotlivými eurofondami. Richter zároveň predstavil aj tri konkrétne projekty, ktoré sa majú v krátkom […]

Využitie plného potenciálu žien v českej ekonomike

Spločnosť McKinsey predstavila správu o nevyužitom potenciále žien aj v Českej republike: “Ženy představují v českém byznysu nevyužitý potenciál. Lze doložit, že větší zapojení žen do ekonomické aktivity může podpořit hospodářský růst a zlepšit výkonnost společností. Ve srovnání 12 významných zemí patří Česká republika se čtyřprocentním zastoupením žen v představenstvech do nejnižšího kvartilu. Nízký podíl žen […]

Ženy v rozhodovaní na Rade EPSCO

Na zasadnutí Rady EPSCO (ministrov pre zamestnanosť a sociálne veci) prvýkrát ministri diskutovali na úrovni EÚ, ako zlepšiť účasť žien vo vrcholových orgánoch spoločností. Všetci sa zhodli, že to je problém a že je potrebné niečo urobiť. Komisárka Reding na zasadnutí uviedla, že medzi zastúpenie žien je dôležité z dvoch dôvodov: na úrovni ekonomiky a na úrovni […]